Rådgivning og vejledning
på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole er et tilbud for mennesker, som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Vores opgave er at gøre det mere overskueligt at finde vej til et mere aktivt liv, hvad enten det handler om at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller at få mere indhold i hverdagen. Som indskrevet ‘elev’ kan du få rådgivning på Kofoeds Skole fra socialrådgivere og en række faglige konsulenter.

Du kan gå på skolen, samtidig med at du modtager sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension eller anden offentlig forsørgelse. Dog ikke Statens Uddannelsesstøtte. Du kan se en liste over, hvem der kan blive elev på Kofoeds Skole her på siden.

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb til dig, som har brug for støtte til at udvikle dig fagligt, socialt og personligt. Vi tilbyder også rådgivning, praktisk hjælp og ikke mindst socialt samvær.

Som elev på Kofoeds Skole kan du følge et stort udbud af undervisning, værkstedsfag og projekter. Du har mulighed for at komme i arbejdstræning, få afklaret jobønsker og få hjælp til personlig udvikling.

Du kan vælge mellem 11 forskellige værksteder og mere end 120 forskellige undervisningstilbud.

Kofoeds Skole har ansat forskellige konsulenter til at komme én gang ugentligt. Elever som går på Kofoeds Skole, kan få én eller flere samtaler hos disse konsulenter. Konsulenterne yder rådgivning, men behandler ikke.

Hvis du ønsker at blive elev på Kofoeds Skole, skal du henvende dig i ‘Åben Rådgivning’ i Kofoeds Kant på Holmbladsgade 120 eller ringe på tlf. 32 68 02 00 for at få en tid.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00

HENT MATERIALE

Hvem kan blive elev?

Kofoeds Skole er for mennesker i udsatte positioner. I praksis vil det sige, at mennesker mellem 18 og 65, som er uden for arbejdsmarkedet kan blive elever på Kofoeds Skole.

Skolens målgruppe er således:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Mennesker på integrationsydelser
 • Mennesker på førtidspension
 • Mennesker på arbejdsløshedsdagpenge
 • Mennesker på sygedagpenge
 • Mennesker på ledighedsydelse
 • Hjemløse uden arbejde
 • Alle unge over 18 år, som er arbejdsledige og/eller hjemløse (på ungeydelse)
 • Efterlønsmodtagere, som har sociale problemer, f.eks. misbrug og psykiske lidelser
 • Borgere uden offentlig forsørgelse, som har mistet retten til dagpenge
 • Uanset forsørgelse, mennesker, som henvises fra myndigheder og offentlige institutioner for mennesker med sociale vanskeligheder eller en særlig belastet livssituation, f.eks. asylansøgere
 • Mennesker, som forsørges af samlevende eller ægtefælle, og som har åbenlyse sociale vanskeligheder, og hvor parrets økonomi ikke på anden vis kan forbedres
 • Folkepensionister, som har økonomiske vanskeligheder på grund af reduceret pension og som ikke har anden indkomst og som er henvist til private institutioner. Denne gruppe kan kun få adgang til tøjdepotet samt frivillig 65+ tilbud, i fald de har været elever op til overgangen til folkepension.

Kofoeds Skole skal se til at den almindelige danske lovgivning er gældende for de personer, der indskrives.

Følgende grupper kan ikke indskrives som elever på Kofoeds Skole:

 • Mennesker, som ikke har legalt ophold i landet
 • EU statsborgere på et turistophold (1- 6 måneders ophold), da de er at betragte som turister. Det samme gælder indehavere af Green Card
 • Mennesker uden forsørgelse, som ikke har sociale vanskeligheder (dvs. tilvalgt ledighed)
 • Mennesker med lønindkomst eller som er på SU

Socialrådgiverne

Socialrådgiverne hjælper med at udarbejde elevplaner og er til rådighed for samtaler. Her modtages også alle nye elever til skolens undervisning og værksteder. Værkstederne har tilknyttet deres “egne” socialrådgivere, som arbejder tæt sammen med elever og medarbejdere i det daglige.

Socialrådgivernes opgaver er bl.a.:

 • at koordinere og tilrettelægge individuelle elevforløb
 • at vurdere elevplaner og vejlede omkring forløbet på skolen
 • at yde rådgivning i øvrigt til alle skolens elever, som henvender sig med sociale eller personlige problemer
 • at tilbyde konsulterende bistand til skolens medarbejdere i sociale spørgsmål
 • at medvirke til dataindsamling og analyse, fortolkning og formidling af resultater
 • at medvirke til udvikling og beskrivelse af metoder
 • at tilrettelægge samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere

Åben rådgivning

Et af de mange tilbud på Kofoeds Skole, er vores Åben rådgivning, hvor mennesker kan komme direkte fra gaden – også uden at være elev på Kofoeds Skole – og tale med en af vores dygtige socialrådgivere. Åben rådgivning holder til i vores café ‘Kofoeds Kant’, der ligger ud mod Holmbladsgade.

Åben Rådgivning har åben mandag til fredag fra kl. 9-13.

Kontakt

Teamleder
Nicolai Bysted Christesen
tlf.: 41 73 31 10
mail: nicolaic@kofoedsskole.dk

Kofoeds Kant

Kofoeds Kant, eller ’Kanten’ i daglig tale, er både en café og Kofoeds Skoles reception. Her finder du blandt andet ’Åben rådgivning’, hvor du kan komme direkte fra gaden og få hjælp og vejledning gennem en samtale med en socialrådgiver.

Udover almindelige cafétilbud byder Kofoeds Kant også på en lang række sociale arrangementer.

Psykiatrisk konsulent

Du kan tale med skolens psykiatriske konsulent, hvis du ønsker råd og vejledning om din psykiske tilstand eller forbrug/misbrug af rusmidler. Der kan både være tale om noget nyopstået eller en tilstand, der har stået på i lang tid.
Hvis du har en psykiatrisk diagnose, drøfter den psykiatriske konsulent også gerne diagnosen og din behandling med dig. Den psykiatriske konsulent yder ikke behandling og udskriver ikke medicin, men kan vejlede dig om dine behandlingsmuligheder ved behov for dette.

Den psykiatriske konsulent er på skolen hver mandag fra kl 9.00 – 13.00.

Tidsbestilling skal ske via en socialrådgiver i Modtagelse & Rådgivning på 1. sal.

Du kan hente brochuren om vores forskellige konsulenter her.

Lægefaglig konsulent

Skolens lægekonsulent tilbyder rådgivning til dig som elev i forhold til overordnede sundhedsmæssige spørgsmål. Lægekonsulenten har fokus på din generelle helbredstilstand, og er derfor ikke behandlende.

Lægekonsulentens opgave er, at yde rådgivning i forhold til sygdomme, medicin samt tilbud eller forløb i den offentlige sektor. I særlige tilfælde kan lægekonsulenten hjælpe med at udfærdige opsamlende vurderinger, til brug i din videre færd.

Lægekonsulenten er på skolen hver tirsdag fra kl 9.00 – 12.00.

Tidsbestilling skal ske via en socialrådgiver i Modtagelse & Rådgivning på 1. sal.

Du kan hente brochuren om vores forskellige konsulenter her.

Familierådgivning & Psykolog

Skolens familierådgiver tilbyder rådgivning til skolens elever der har børn, og som oplever problemer med forældrerollen eller med at få familien til at hænge sammen. Familierådgiveren samarbejder med dig om at få klarhed over, hvordan du bedst hjælper dig selv og din familie i en videre positiv udvikling.

Hvis din familie har svære problemer, og et længerevarende terapeutisk forløb er nødvendigt, hjælper familierådgiveren dig med at finde andre behandlingsmuligheder. Rådgivningen er dog også åben for elever, som bor i parforhold uden børn, og som gerne vil drøfte samlivsproblemer.

Familierådgiveren er på skolen hver onsdag fra kl. 9.00 – 12.00.

Tidsbestilling skal ske i ‘Kofoeds Kant’ eller via telefon 32 68 02 00.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00

Du kan hente brochuren om vores forskellige konsulenter her.

Advokatvagt

Advokatvagten tilbyder juridisk rådgivning til alle skolens elever. Det er typisk rådgivning i forhold til sager om forældremyndighed og samvær, huslejerestencer og gæld – men advokatvagten kan også hjælpe dig i mere specifikke sager, som f.eks. rådgivning i forhold til Udlændingelovens regler.

Læs mere om Advokatvagten og og hvilke muligheder, der ellers er for at modtage social retshjælp her.

Advokatvagten er på skolen hver torsdag fra kl. 10.00 – 13.00.

Tidsbestilling skal ske i ‘Kofoeds Kant’ eller via telefon 32 68 02 00.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00
Du kan hente brochuren om vores forskellige konsulenter her.

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til henvende dig i ‘Kofoeds Kant’ eller ringe og høre mere om dine muligheder.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00