Værksteder
& butikker

Omsorgsfulde arbejdsfællesskaber
med noget for enhver

Kofoeds Skole har en række værksteder, butikker og serviceområder, hvor eleverne kan komme i arbejdstræning og få afklaret jobønsker og -muligheder. Værkstederne har to grundlæggende formål: At ruste eleverne til at komme ud på arbejdsmarkedet og at styrke deres sociale og personlige færdigheder. De fleste værksteder fungerer som “almindelige arbejdspladser”, som både stiller faglige udfordringer og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Forløb
Et værkstedsforløb tilrettelægges individuelt i en kortere eller længere periode, evt. som aktivering, forrevalidering eller egentlig revalidering. Medarbejderne på værkstederne er faguddannede og står for oplæring og vejledning.

Elevplan
Værkstedernes socialrådgivere udarbejder sammen med eleven en handleplan for forløbet. Mange elever kombinerer et forløb på et værksted med et eller flere fag i skolens undervisningsafdeling.

Kurser
Under forløbet kan vi også formidle optagelse på relevante arbejdsmarkedskurser inden for det fagområde, som interesserer eleven, og give rådgivning og vejledning i forhold til at søge job.  For at blive elev på værkstederne skal man være over 18 år og arbejdsledig.

Optjening af ydelser
På Kofoeds Skole har du mulighed for at optjene forskellige ydelser, der kan hjælpe dig i din hverdag. Ved at arbejde i nogle af vores værksteder optjener du spisebilletter, vask af tøj, en tur hos frisøren og i tøj-  og møbelbutikken.

HENT MATERIALE

Café Himmelblå

Café Himmelblå er et stort og moderne køkken, der hver dag laver god, sund og spændende mad til Kofoeds Skoles elever, gæster og medarbejdere.

Som elev i Café Himmelblå får du blandt andet kendskab til:
• madlavning (varme og lune retter, smørrebrød, desserter og bagværk)
• køkkenteknik
• menuplaner
• rengøring og hygiejne
• salg og kundebetjening

Du vil gradvist blive lært op gennem det praktiske arbejde i et tempo, der passer dig. Når du er klar til det, er der mulighed for, at du kan få ansvaret for dit eget arbejdsområde. Du kan også komme på kurser på andre skoler f.eks. for at tage hygiejnebevis. Derudover er Café Himmelblå et rart sted at være. Vi arbejder sammen i mindre grupper, og vi har det godt med hinanden.


Job, praktik og uddannelse
Du kan få hjælp til at søge job, praktik eller finde ud af, om du vil starte på en uddannelse. Mange elever, der har arbejdet i Café Himmelblå, har fået job, været i praktik eller er påbegyndt uddannelse som køkkenassistent, køkkenmedhjælper, smørrebrødsjomfru og meget andet.


Smiley-ordningen
Café Himmelblå er underlagt Fødevarestyrelsens tilsyn. Du kan se den seneste kontrolrapport ved at klikke her.

Mødetider i Café Himmelblå

 • Mandag til torsdag 6.00 – 13.30
 • Fredag 6.00 – 13.00

Men vi tilrettelægger arbejdstiden så den passer dig.

Café Himmelblås åbningstider for servering er:
Mandag – fredag fra kl. 11.15 – 12.30

OBS! Café Himmelblås mad er forbeholdt Kofoeds Skoles elever, medarbejdere og inviterede gæster.


Kontakt Café Himmelblå

Teamleder og Køkkenchef
Café Himmelblå

Direkte nummer: 41 73 31 07

Mail: hellea@kofoedsskole.dk

Medieværkstedet

Som elev i Kofoeds Skoles Medieværksted indgår du i et arbejdsfællesskab, hvor vi løser forskellige formidlingsopgaver for Kofoeds Skole. Kerneopgaven i værkstedet er at øge kendskabet til Kofoeds Skoles aktiviteter.

Hvad kan man i Medieværkstedet?

På Medieværkstedet får du en bred introduktion til at:

 • producere tekst, billeder og video til Kofoeds Skoles sociale medier
 • producere podcast – herunder research og interviews
 • producere og opsætte grafiske tryksager for Kofoeds Skole
 • udforme og montere folie og skilte
 • præsentere Kofoeds Skole og Medieværkstedet ved, markeder, messer og events.

Et pædagogisk værksted
Medieværkstedet er både et pædagogisk værksted og en virksomhed. Du lærer nye ting gennem samarbejde med værkstedets medarbejdere og de øvrige elever. Du vil få faglig oplæring i de opgaver vi løser og der vil være mulighed for at præge opgaverne med dine personlige inputs og interesser.

Når du starter som elev i Medieværkstedet laver vi i fællesskab en aftale om, hvilke værktøjer og kompetencer du ønsker at udvikle og styrke – samt hvordan det kan lade sig gøre inden for værkstedets rammer.

Foruden værkstedets produktionsopgaver deltager alle elever i at tage ansvar for arbejdsfællesskabet, ved at løse forefaldende småopgaver i værkstedet, for eksempel oprydning og rengøring.

Kontakt Kofoeds Skoles Medieværksted

Værkstedsmedarbejder
Medieværkstedet

Direkte nummer: 41 73 31 14

Mail: joyh@kofoedsskole.dk

Værkstedsmedarbejder
Medieværkstedet

Direkte nummer: 41 73 31 34

Mail: gitteb@kofoedsskole.dk

Teamleder
Medieværkstedet

Direkte nummer: 41 73 31 03

Mail: hannev@kofoedsskole.dk

Cykelværksted & butik

Er du vild med genbrug og reparation af gamle cykler? Så er cykelværkstedet på Kofoeds Skole måske noget for dig. Cykelværkstedet er et aktivt værksted med forskellige typer opgaver og en varieret arbejdsdag.

Du får kendskab til:
• Montering af dæk og slange
• Påmontering af ny kæde
• Reparation af nav
• Bygning af hjul
• Reparation og justering af bremser
• Montering af mindre dele såsom bremsegreb, lygter, ringeklokke o.lign.
• Pasning og pleje af værksted og værktøj

Vi arbejder sammen omkring alle opgaver, og som elev hos os har du således mulighed for at tilegne dig både faglige og sociale kompetencer. Vi lægger vægt på et godt socialt samvær, hvor vi hjælper hinanden og finder veje til at alle kan bidrage til fællesskabet med de ressourcer, den enkelte har.

Cykelværkstedet giver dig faglig og social træning med meningsfulde, relevante og udviklende opgaver.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig.

Vil du donere din brugte cykel til os?
Så se her hvordan.

Kontakt Kofoeds Skoles cykelværksted & butik

Socialpædagog
Kofoeds Skoles Butikker, Cykler

Direkte nummer: 41 73 31 13

Mail: esbena@kofoedsskole.dk

Teamleder
Kofoeds Skoles Butikker

Direkte nummer: 41 73 32 79

Mail: signeu@kofoedsskole.dk

Miljøpladsen

Kan du lide at arbejde udendørs? Vil du lære at vedligeholde bygninger og grønne områder? Har du lyst til at arbejde med forskellige gårdmand, genbrug og anlægsopgaver? Kan du lide at hjælpe andre med større og mindre serviceopgaver? Er du interesseret i bæredygtighed og at passe på jordens ressourcer?
Så er Miljøpladsen på Kofoeds Skole noget for dig!

Ejendomme, udearealer og genbrugsstation
Miljøpladsen er Kofoeds Skoles værksted for vedligeholdelse af ejendomme og udearealer. Vi slår græs og ordner bede om sommeren og om vinteren arbejder vi med snerydning, grusning og saltning. Vi vedligeholder og sætter bygninger i stand, og driver en genbrugsplads. Her lærer man at sortere affald og materialer i de rigtige fraktioner så det kan genanvendes, og vi hjælper resten af skolen med at forstå nuancerne i affaldssortering. Der er mange typer opgaver og vi tilpasser dem til, hvad du kan.

Du får kendskab til at:
• pleje grønne arealer omkring ejendomme
• håndtere og sortere affald, og dele den viden du får
• bruge feje- og gravemaskiner og meget andet værktøj og køretøjer
• udføre forskellige serviceopgaver

Job, praktik og uddannelse
Du kan få hjælp til at søge job, praktik eller finde ud af, om du vil starte på en uddannelse. Mange elever, der har arbejdet på Miljøpladsen, har fået job, været i praktik eller er påbegyndt uddannelse som ejendomsfunktionær, ejendomsmedhjælper, anlægsgartner og meget andet. På Miljøpladsen er der masser af humor og et godt fællesskab. Du får personlig vejledning og støtte til at nå dine mål og ønsker.
Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig.

Kontakt Kofoeds Skoles Miljøplads

Socialpædagog
Miljø og Håndværk, Miljøpladsen

Direkte nummer: 41 73 30 44

Mail: bodp@kofoedsskole.dk

Teamleder
Miljø og Håndværk

Direkte nummer: 41 73 31 12

Mail: clausn@kofoedsskole.dk

Produktionsværkstedet

På Produktionsværkstedet på Kofoeds Skole kan du være med til at udføre lettere pakke- og montageopgaver for virksomheder i Storkøbenhavn. Det kan f.eks. være at tælle og pakke rawlplugs eller andre former for montagearbejde.

Du arbejder bl.a. med:

 • optælling
 • afvejning
 • pakning
 • montering

Akutværksted
På Produktionsværkstedet kan du ved at arbejde en time tjene til et måltid i vores Cafe Himmelblå. Du kan ligeledes optjene til vask af tøj i vores vaskeri, en times arbejde for en lille vask eller to timers arbejde for en stor vask. Du kan dog max optjene i tre timer om dagen.

Du kan møde, når det passer dig bedst (på hele klokkeslet), og du kan arbejde i dit eget tempo. Der er god tid til at hygge med de andre elever og værkstedets medarbejdere samtidig med arbejdet. Vi lægger vægt på at have et rart og trygt miljø, hvor der er plads til alle.

Jobformidling
Produktionsværkstedet er samtidig jobformidling for skolen. Ønsker du at optjene rekvisitioner til frisør, besøg på tøjdepotet og møbeldepotet, samt en brugt cykel/reparation fra vores Cykelværksted, skal du arbejde et vist antal timer. Dette kan du ikke optjene på Produktionsværkstedet. Der skal du arbejde på nogle af vores andre værksteder. Du skal derfor henvende dig på Produktionsværkstedet, hvor medarbejderne vil anvise dig til det værksted, hvor der på det tidspunkt er ledigt arbejde.

Kontakt Kofoeds Skoles Produktionsværksted

Værkstedsassistent
Rengøring og Produktion

Direkte nummer: 41 73 31 48

Mail: lennartj@kofoedsskole.dk

Teamleder
Rengøring og Produktion

Direkte nummer: 41 73 31 52

Mail: mariannet@kofoedsskole.dk

Socialpædagog
Rengøring og Produktion

Direkte nummer: 41 73 31 43

Mail: louisebe@kofoedsskole.dk

ReDesign Tekstil

I ReDesign Tekstil arbejder vi kreativt med tekstil og skind. Vi designer og fremstiller produkter, som sælges til gavn for Kofoeds Skole.

Vi bruger genbrugsmaterialer til vores produkter. For eksempel genanvendt tøj fra Kofoeds Skoles Tøjbutik, rester af stof, skind og garn m.v.

Vi arbejder især med syning, strik og hækling til fremstilling af boligtekstiler og tilbehør med mere.

Du får indblik i de teknikker, vi anvender i produktionen og mulighed for at arbejde med idéudvikling og design. Du har også mulighed for at indgå i værkstedets bod/butik, når vores varer skal sælges.

På ReDesign Tekstil lægger vi stor vægt på et rart og trygt miljø, hvor der er plads til alle.

Kontakt ReDesign Tekstil

Voksenvejleder
Miljø og Håndværk, Redesign TEKSTIL

Direkte nummer: 41 73 31 79

Mail: henrietted@kofoedsskole.dk

Teamleder
Miljø og Håndværk

Direkte nummer: 41 73 31 12

Mail: clausn@kofoedsskole.dk

Værkstedsmedarbejder
Miljø og Håndværk, Redesign TEKSTIL

Direkte nummer: 41 73 30 48

Mail: louiseb@kofoedsskole.dk

ReDesign TRÆ

I ‘ReDesign Træ’ laver vi produkter til videresalg i skolens butik, samt til sommer- og julemarkeder.
Vi arbejder som udgangspunkt med genbrugsmaterialer, laver trædrejer- og snedkerarbejde, kreativ restaurering og redesign af møbler og interiør, samt mindre opgaver indenfor bygningsvedligehold.

Som elev på værkstedet får du kendskab til materialer, maskiner og håndværktøj indenfor redesign, træ- og malerfaget. Du har mulighed for at tage et maskinkørekort, så du kan benytte værkstedets stationære maskiner.

Som elev er man en del af et arbejdsfællesskab, og har derfor også mulighed for at komme med idéer og forslag til det daglige arbejde. På værkstedet vægter vi et positiv og socialt samvær højt. Vi tager også på ture, for at blive fagligt og kulturelt inspireret.

Som elev i ReDesign Træ med mere…, kan du få støtte og vejledning til at klarlægge og fastholde dine mål. Der vil være oplæring og vejledning i det daglige arbejde, så kendskab til faget er ikke en forudsætning for at være elev på værkstedet.

Kontakt ReDesign TRÆ

Socialpædagog
Miljø og Håndværk, Redesign TRÆ

Direkte nummer: 41 73 32 03

Mail: pernillebr@kofoedsskole.dk

Teamleder
Miljø og Håndværk

Direkte nummer: 41 73 31 12

Mail: clausn@kofoedsskole.dk

Socialpædagog
Miljø og Håndværk, Redesign TRÆ

Direkte nummer: 41 73 31 51

Mail: torbene@kofoedsskole.dk

Team Rent & Pænt

Vil du arbejde med rengøring, eller vaskeri? Vil du blive dygtig inden for servicefagene og have kontakt med mange mennesker hver dag? Så er Team Rent & Pænt på Kofoeds Skole noget for dig!

Rengøring, vaskeri og reception
Som elev i Team Rent & Pænt lærer du professionel rengøring, vaskeri og reception i et tempo, der passer dig. Vi servicerer skolens mange elever, medarbejdere og eksterne kunder.

Du får bl.a. kendskab til:
• moderne rengøringsteknikker og rengøringsmaskiner
• industrivaskemaskine, tørretumbler og rulle
• ergonomi
• kundebetjening og service
• lettere lagerstyring og plukning

En gang om ugen tager vi på jeres eller vores initiativ et aktuelt emne op. Det kan være om sundhed, dagens overskrifter eller et fagrelateret emne. Hvis dansk ikke er dit modersmål, får du også god mulighed for at træne dit danske i praksis.

Rådgivning og støtte
Du har altid mulighed for at få rådgivning og støtte – både personligt og fagligt. Vi lægger vægt på humor, tryghed, socialt fællesskab, tillid og respekt for den enkelte.

Job, praktik og uddannelse
Du får vejledning og støtte til at søge job, praktik eller uddannelse og du bliver undervist målrettet til arbejdsmarkedet. Elever, der har været tilknyttet Team Rent & Pænt, har bl.a. fået job inden for industrivask og rengøring.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig.

Kontakt Team Rent & Pænt

Socialpædagog
Rengøring og Produktion

Direkte nummer: 41 73 31 43

Mail: louisebe@kofoedsskole.dk

Teamleder
Rengøring og Produktion

Direkte nummer: 41 73 31 52

Mail: mariannet@kofoedsskole.dk

Tøjbutik

Vil du lære mere om bæredygtighed samt arbejde med tøj og kundebetjening?
Så er Kofoeds Skoles tøjbutik måske noget for dig!

En gratis tøjbutik
Tøjbutikken modtager brugt tøj fra private. Alt indkommet tøj grovsorteres, og det brugbare finsorteres til butikken. Tøjet sælges videre i skolens tøjbutik, samt til sommer- og julemarkeder. Vi har en velassorteret butik, hvor vi gør meget ud af at præsentere tøjet pænt og indbydende. Og vi vægter meget højt, at vores kunder i butikken får en god oplevelse og service.

Du får kendskab til:

– Genbrug og bæredygtighed
– Grov- og finsortering af tøj
– Opfyldning på hylder og tøjstativer
– Indretning og udsmykning af butikken
– Kundebetjening
– Oprydning og rengøring

Inspirerende og dynamisk
Tøjbutikken er et værksted med en god atmosfære, hvor vi tager hensyn til hinanden. Der er altid plads til gode ideer, og der er masser af muligheder for at være kreativ. Som elev i Tøjbutikken får du personlig vejledning og støtte til at nå dine mål og ønsker.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig.

Vil du donere tøj til os?
Så se her hvordan.

Kontakt Kofoeds Skoles Tøjbutik

Socialpædagog
Kofoeds Skoles Butikker, Tøj

Direkte nummer: 41 73 31 46

Mail: gittev@kofoedsskole.dk

Socialpædagog
Kofoeds Skoles Butikker, Bazaren

Direkte nummer: 41 73 31 32

Mail: chihos@kofoedsskole.dk

Teamleder
Kofoeds Skoles Butikker

Direkte nummer: 41 73 32 79

Mail: signeu@kofoedsskole.dk

Møbelbutik

Møbelbutikken er en butik med masser af finurlige dimser og dingenoter og skønne møbler. Hos os er der noget for enhver smag.
Vi har opgaver af forskellige art, hvor omdrejningspunktet er sociale og praktiske opgaver. Vi modtager dagligt møbler og andet indbo fra folk der donere til Kofoeds Skole. Her bliver genbrugsmøbler, service og andet grov – og finsorteret og kommer herefter til salg i skolens socialøkonomiske butikker. Det gør vi sammen i et socialt og rummeligt arbejdsfællesskab på kryds og tværs af skolens elever, frivillige og medarbejdere. Et meningsfyldt arbejde med højt til loftet og med en hyggelig og humoristisk stemning.

Som elev i Møbelbutikken får du blandt andet kendskab til:

 • Grov og fin sortering af nips og møbler
 • Opstilling af nips og møbler
 • Dekoration i udstillingsvinduerne
 • Prissætning af varer til butikken
 • Indretning og kreative ideer
 • Kundebetjening og servicering

Så kan du lide at arbejde med genbrug og indretning?
Så er Møbelbutikken måske noget for dig. Du behøver ikke have butikserfaring for at være elev hos os.

Vil donere møbler til os?
Så se her hvordan.

Kontakt Kofoeds Skoles Møbelbutik

Socialpædagog
Kofoeds Skoles Butikker, Møbler

Direkte nummer: 41 73 30 33

Mail: tineg@kofoedsskole.dk

Teamleder
Kofoeds Skoles Butikker

Direkte nummer: 41 73 32 79

Mail: signeu@kofoedsskole.dk

Køkkenhaven

Køkkenhaven er et fællesskab for mennesker, der er interesserede i bæredygtighed, havearbejde og produktion af og med egne råvarer.
Vi tager os af haven og skolens andre grønne lommer. Vi passer skolens bier, laver flotte produkter til skolens butikker og god mad som vi spiser sammen.

Hvert efterår åbner vi desuden Kofoeds Mosteri og producerer most af overskudsfrugt fra private haver og plantager.
Mosteriet er blevet til med støtte fra Tuborgfondet.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Vi arbejder sammen om alle opgaver og som elev i Køkkenhaven er der mulighed for at udvikle sig både fagligt og socialt. Vi lægger vægt på et godt socialt samvær, hvor vi hjælper hinanden og hvor alle kan være med, med de ressourcer man har.

Kontakt Kofoeds Skoles Køkkenhave

Socialpædagog
Miljø og Håndværk, Køkkenhaven

Direkte nummer: 41 73 31 19

Mail: emilst@kofoedsskole.dk

Teamleder
Miljø og Håndværk

Direkte nummer: 41 73 31 12

Mail: clausn@kofoedsskole.dk

Socialpædagog
Miljø og Håndværk, Køkkenhaven

Direkte nummer: 41 73 32 21

Mail: camillahj@kofoedsskole.dk

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til henvende dig i ‘Kofoeds Kant’ eller ringe og høre mere om dine muligheder.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00