Kofoeds Skole
Aarhus

Kofoeds Skole Aarhus er et aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere, personer som modtager ledighedsydelse, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i Aarhus kommune. Skolens elever er i alderen 18- ca. 60 år

Som elev har man mulighed for at:

 • Deltage i undervisning i mange forskellige fag
 • Arbejde på skolens værksteder
 • Få hjælp og oplæring på værkstederne
 • Få råd og vejledning hos skolens socialrådgivere
 • Deltage i spændende fællesarrangementer og studieture
 • Spise med ved den fælles, gratis frokost

Kofoeds Skole kom til Århus i sommeren 2003. Vi er her for at være med til at løse nogle af de særlige problemer i byen. Vi tilbyder hjælp til selvhjælp til byens udsatte grupper: f.eks. ensomme, arbejdsløse, misbrugere eller nedslidte mennesker. Vi hjælper den enkelte ud af modløshed og stilstand og frem mod et liv som aktiv og selvhjulpen samfundsborger.

Smiley-ordningen

Kofoeds Skole Aarhus’ kantine er underlagt Fødevarestyrelsens tilsyn.
Du kan se den seneste kontrolrapport ved at klikke her.

Kontakt

Forstander
Sebastian Bune
41 99 51 81
sebastianb@kofoedsskole.dk

Undervisning
& Rådgivning

Undervisning

Kofoeds Skole tilbyder mange forskellige kurser.
Du kan se alle undervisningstilbuddene i vores kursusfolder.
Hent den seneste kursusfolder, ved at klikke her.

Undervisningen gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus og med støtte fra Folkeoplysningsloven.

Rådgivning

Skolen har 3 socialrådgiver ansat og alle nye elever modtages i rådgivningen.

Alle forløb indledes med en eller flere individuelle afklarende samtaler. Der foretages en udredning af borgerens situation, for at finde frem til formålet med tilknytningen til skolen. Samtalerne munder ud i en plan for forløbet, herunder med afsæt i elevens og sagsbehandlerens formål. Under samtalen orienteres borgeren om forpligtelse til afrapportering og daglig fraværsmelding.

Eleverne bliver tilknyttet en Rådgiver som følger elevens forløb på skolen og formålet med tilknytningen til skolen er hele tiden i fokus.

I rådgivningen kan eleverne få:

 • Individuelle afklarende og vejledende samtaler, som er løsningsfokuserede og ressourceeorienterede.
 • Støtte til sundhedsmæssige og sociale udfordringer.
 • Personlig udvikling og selvindsigt.
 • Individuelt skræddersyet handleplan med konkrete mål/delmål, fokuspunkter og aktiviteter.
 • Tilbud og netværk og støtte til personlig udvikling.
 • Løbende justering af indsats i forhold til borgerens behov, ressourcer og progression.

Socialrådgiveren hjælper med til at udarbejde handleplaner og er til rådighed for samtaler og er ligeledes tovholdere til de kommunale sagsbehandlere og andre relevante samarbejdspartnere og kan til slut i forløbet udarbejde en skriftlig status beskrivelse på forløbet.

Rådgivernes fokus i arbejdet med eleverne er at styrke borgerens personlige ressourcer, så borgerne bliver i stand til at tage ansvar for sit eget liv og se et nyt perspektiv på sin fremtid. Et andet fokus i rådgivningen er at arbejde med at ændre borgerens selvopfattelse fra opgivende og afmægtig til at kunne se styrker og potentiale.

Mentorefterværn

Målgruppe

Borgere/elever som efter endt forløb på Kofoeds Skole skal videre i et andet afklarings/beskæftigelses/uddannelsesrettet tilbud.

Ydelse

Kofoeds Skoles socialrådgivere kan give støtte og sparring til borgeren/eleven i overgangsperioden mhp en god opstart. Koordinering imellem de offentlige instanser og samarbejdspartnere som borgeren er i kontakt med. Hjælp til at fastholde forløbet i det pågældende tilbud; herunder støtte til at komme op og ud af døren om morgenen. Generel støtte, rådgivning og vejledning ift den enkeltes livssituation. Bisidder ved samtaler og møder i psykiatrien, alkohol og misbrugsbehandling, familieafdelingen mv.

Omfang

Der gives i hvert forløb som udgangspunkt 2 timers mentorstøtte ugtl. Såfremt det vurderes at behovet for støtte ændrer sig justeres aftalen med jobcentersagsbehandler.

Find en medarbejder på Kofoeds Skole Aarhus

Ledelse

Forstander,
Kofoeds Skole Aarhus

Mobil: 41 99 51 81

Mail: sebastianb@kofoedsskole.dk

Rådgivning og reception

Faglig koordinator og socialrådgiver,
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 41 99 51 61

Mail: mettes@kofoedsskole.dk

Socialrådgiver,
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 41 99 51 62

Mail: camillasw@kofoedsskole.dk

Socialrådgiver,
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 41 99 51 64

Mail: majab@kofoedsskole.dk

Socialrådgiverpraktikant

Direkte nummer: 86 12 27 02

Mail: meganp@kofoedsskole.dk

Socialpædagogisk medarbejder,
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 41 99 51 63

Mail: kasperm@kofoedsskole.dk

Receptionsmedarbejder,
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: sannehp@kofoedsskole.dk

Studentermedhjælper,
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 41 99 51 71

Mail: ditlevs@kofoedsskole.dk

Pædagogiske medarbejdere

Pædagogisk værkstedsmedarbejder,
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 41 99 51 70

Mail: jacobn@kofoedsskole.dk

Socialpædagogisk medarbejder,
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 41 99 51 77

Mail: peterh@kofoedsskole.dk

Socialpædagogisk medarbejder,
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 41 99 51 63

Mail: kasperm@kofoedsskole.dk

Undervisning

Underviser, Skrivekunst, Engelsk, Dansk, Opdag Aarhus
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: marietten@kofoedsskole.dk

Underviser, IT-værkstedet
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: ingel@kofoedsskole.dk

Underviser, Bevægelseshold
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: jetteb@kofoedsskole.dk

Underviser, Bevægelseshold
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: birgitted@kofoedsskole.dk

Køkkenleder, Kantinen
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: tennah@kofoedsskole.dk

Underviser, Keramik
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: lisell@kofoedsskole.dk

Underviser, Kunst
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: majbrith@kofoedsskole.dk

Underviser, Kunst
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: aarhus@kofoedsskole.dk

Underviser, Syning
Kofoeds Skole Aarhus

Telefon: 86 12 27 02

Mail: ullah@kofoedsskole.dk

Frivillige på Kofoeds Skole Aarhus

Vil du være med til at gøre en forskel og sætte en udvikling i gang?
Kan du smitte med begejstring og skabe ro og overblik?

Vi har brug for dig!

Vi tilbyder dig:

• Et fagligt og engageret fællesskab, som kan udvikle dig og dine kompetencer.

• Yderst fleksible arbejdstider, der passer dig. Eksempelvis morgen-, eftermiddags- eller aftentimer. Eller bliv frivillig i en periode.

• Gratis fællesspisning.

• Udtalelse efter 6 måneders frivilligt arbejde.

Intern frivillige

Der kan være mange grunde til at være frivillig på Kofoeds Skole. Det kan være tidligere elever, som har gennemgået en udvikling som gør, at de har mod på at påtage sig opgaver i huset, som de har et særligt ansvar for. Det kan eksempelvis være undervisning, ansvar for opdatering af vores sociale medier eller andet.

Ekstern frivillig

Det kan også være mennesker som af forskellige årsager ikke længere har en tilknytning til arbejdsmarkedet, men som fortsat ønsker et aktivt liv, hvor ens kompetencer kan bidrage til noget meningsfyldt arbejde i samspil med andre mennesker.

Som ny frivillig i huset, bliver man præsenteret for de forskellige undervisnings- og værkstedstilbud, så man har god forudsætning for at definere ens eget arbejde på skolen som frivillig. ”Hvor er det lige jeg kan se mig selv og mine kompetencer blive sat i spil?”

Man får matchet en ”mentor” – en medarbejder/kollega, som man kan sparre med både i forhold til det faglige arbejde men også praktisk med garderobe, frokost og andet.

Fælles for alle er, at der udarbejdes en frivillig kontrakt med beskrivelse af ansvarsopgaverne. Der vil løbende være opfølgning med skolens socialrådgivere, med mulighed for at justere arbejdstid og eller opgaver, så det passer den enkelte frivillig bedst.

Samarbejdspartnere

Aarhus Kommune

FO Aarhus

Fødevarebanken

Sociale Entreprenører

Alkoholrådgivningen

Rådgivningscafeen Aros

Center for Misbrugsbehandling

Center Basen

Den Grønne Elevator

Værestedet i Jægergårdsgade

Annagade

Cafe Parasollen

Det Blå Sted

Østervang

Tre Ege

Indvandrerrådgivningen

Psykiatribrugerforening

Mødrehjælpen

Det Grønlandske hus

Socialt udsatte grønlændere

Sundhedscenter Århus

RCT

RCF

KS Design

Kofoedsskole Design, et mærke anvendt til produkterne designet, udviklet og fabrikeret hos Kofoedsskole Aarhus. KSDesign signalerer en ny fremgangsmetode hos Kofoedsskole Aarhus, hvor vi anvender det massive talent hos vores elever og medarbejdere, der i fællesskab udvikler og sælger produkterne.

Socialøkonomi

KSDesign er udelukkende en social økonomisk virksomhed, hvilket betyder alle indtægter geninvesteres i skolen og dermed eleverne. Foremålet er udover en mindre tilføjelse af midler til skolen, en bekræftelse af elevernes evner og arbejde.

Materialer

KSDesign lever meget på doneret og elevmedbragte materialer. Der anvendes derfor en masse afkastet eller overskuds materialer til produktudviklingen og fabrikationen, som ellers ville være blevet smidt ud.

Ambassadørkreds

Sussi Maack 
Chefkonsulent SUS

Lars Holm Sørensen 
Redningschef Falck´

Hanne Baandrup 
Konsulent

Jørgen Illum 
Politidirektør

Niels Malmros 
Filminstruktør og læge

Birthe Friis 
Chefkonsulent

Dan Boyter
Direktør i Pressalit

Ole Laut 
Forstander Egmont Højskolen

Torben Dreier 
Skoleleder FO

Kjeld Holm 
Biskop

Steen Hildebrandt 
Professor, Århus Universitet

Lisbeth Aagaard Nielsen 
Forh. Fuldmægtig i Århus Kommune

Karen Krause-Jensen 
Forh. Socialdirektør i Århus Amt

Uffe Elbæk
MF – Talsperson Alternativet

Leif Jepsen 
Fhv. Socialchef Århus Kommune

Jens Maibom Pedersen
Forstander Diakonhøjskolen

Thorsten Ingemann Hansen
Professor, Institut for Idræt og Folkesundhed

John Møldrup Pedersen
Organisations og ledelseskonsulent Rambøll

Spørgsmål?

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål vedr. Kofoeds Skole Aarhus.
Vi sidder klar ved telefonen mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8-15, onsdag fra kl. 8-14 og fredag fra kl. 8-13.
Har du brug for at kontakte os på andre tidspunkter, så send os en mail.
Man, tirs og tors 8.00-15.00, ons 8.00-14.00 & fre 8.00-13.00