Ledige stillinger

Alle ledige stillinger på Kofoeds Skole slås op her på siden.
Derfor anbefaler vi, at du løbende holder øje med vores hjemmeside eller tilmelder dig vores jobagent.

Send os en motiveret ansøgning, hvis du vil søge en af vores opslåede stillinger.
I denne proces anvender vi Statens eRekruttering, HR manager.

Vi gør opmærksom på, at ansøgningsfristen som udgangspunkt udløber kl. 23.59, med mindre andet er anført i stillingsannoncen.

Se evt. ledige stillinger på Kofoeds Skole Nuuk længere nede på siden.

Job i Nuuk?

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til at ringe eller skrive og høre om vores ledige stillinger.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00

Sådan behandler vi dine persondata

Du kan via Statens e-rekrutteringssystem sende en jobansøgning til Kofoeds Skole. Ved at benytte Statens e-rekrutteringssystem giver du samtykke til, at Kofoeds Skole må behandle de oplysninger om dig, som du har sendt til os. Når vi modtager en jobansøgning fra dig, registrerer vi den og behandler den elektronisk i statens e-rekrutteringssystem.

Når vi registrerer oplysninger om dig, skal vi give dig en række oplysninger. Det står i artikel 13 i databeskyttelsesforordningen.
De oplysninger vi skal give dig er følgende:

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
  3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  4. Kategorier af personoplysninger
  5. Modtagere eller kategorier af modtagere
  6. Opbevaring af dine personoplysninger
  7. Retten til at trække samtykke tilbage
  8. Dine rettigheder
  9. Klage til Datatilsynet

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger under punkt 1 nedenfor.

1. Vi deler dataansvaret med Moderniseringsstyrelsen – hvordan kontakter du os?

Kofoeds Skole er dataansvarlig for vores behandling af de personoplysninger, som du har sendt til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kofoeds Skole
Holmbladsgade 120
2300 Københavns S

CVR- nr.: 30 34 39 48

Telefon: 32 68 02 00

E-mail: ks@kofoedsskole.dk

I Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer kan du læse nærmere om, hvordan ansvaret er delt mellem os og Moderniseringsstyrelsen.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@kofoedsskole.dk. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du benytte sikker e-mail.

Ved brev: Kofoeds Skole, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren, Holmbladsgade 120, 2300 København S.

3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på rekruttering til den stilling vi har slået op og som kan søges via Statens e-rekrutteringssystem.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a i databeskyttelsesforordningen. Der kan også være andre retsgrundlag.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de personoplysninger om dig, som du selv har sendt til os i din ansøgning. Hvis det bliver relevant at indhente yderligere oplysninger, bliver du informeret herom.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

De medarbejdere på Kofoeds Skole der sidder i ansættelsesudvalget får adgang til at behandle de oplysninger, der fremgår af din ansøgning.

Moderniseringsstyrelsen indsamler data fra Statens e-rekrutteringssystem til statistikformål, complianceanalyser, lovbestemt afrapportering og lignende. Hvis du har spørgsmål til denne behandling, kan du kontakte Moderniseringsstyrelsen.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Ansøgningerne ligger kun i e-rekrutteringssystemet. Systemet er sat op til at slette ansøgningerne efter seks måneder. Hvis ansøgningerne er blevet printet på papir, bliver de makuleret, når rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Den ansøger, der bliver ansat i stillingen, vil modtage særskilt information om vores fortsatte behandling af de oplysninger, der indgår i ansøgningen.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trække dit samtykke tilbage, vil du ikke kunne komme i betragtning til den stilling, du har søgt hos Kofoeds Skole.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du finder den på www.datatilsynet.dk

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk