Kofoeds Skoles historie

Kofoeds Skole blev oprettet i 1928 af kordegn Hans Christian Kofoed og hans kone Astrid med et ønske om at hjælpe Københavns mange unge arbejdsløse mænd.

“Christians Sogns Arbejdsstuer for arbejdsledige” blev indviet den 28. marts 1928 i menighedshuset på Christianshavn. Der var plads til 11 mennesker i værkstedet, men det var dog kun en enkelt elev, Nielsen, der mødte op den første dag. Næste dag tog Nielsen sin svigerfar med. På tredjedagen kom yderligere to unge mænd sig til.

Det var en beskeden start, men i de følgende år voksede skolen hastigt og flyttede til større lokaler i Prinsessegade. Her indførtes Kofoeds “klippekort-system”. Alle elever fik uddelt et arbejdskort og kunne ved at soignere sig, gå til gymnastik, vaske deres tøj osv. tjene point til forskellige goder.

I 1952 døde Hans Christian Kofoed i en bilulykke. På det tidspunkt havde han hjulpet omkring 50.000 mennesker, og mere end 2000 overværede højtideligheden ved hans begravelse fra Christians Kirken.

I dag favner skolen langt bredere i målgrupper, metoder og tilbud. Men formålet er stadig det samme: At yde hjælp til selvhjælp til mennesker, der har sociale vanskeligheder.

Vigtige år i skolens historie

1928

Kofoeds Skole oprettes på Christianhavn

1952

Hans Christian Kofoed dør i en trafikulykke

1959

Kofoeds Skole bygger et beskyttet pensionat: Holger Nielsens Ungdomsbolig på Amager

1967

Der oprettes en afvænningsklinik for alkoholikere. Klinikken eksisterer til 1996

1975

Skolen flytter til den nuværende adresse i Nyrnberggade

1976

Skolen indgår driftsoverenskomst med Socialstyrelsen

1984

Kofoeds Skole kommer på Finansloven

1998/99

Kofoeds Skole åbner tre skoler i Polen og en i Estland

2000

Kofoeds Skole i Aalborg indvies

2001
Kofoeds Skole i Litauen indvies

2002
Kofoeds Skole i Armenien indvies

2003

Kofoeds Skole i Århus indvies

2004

Kofoeds Kælder indvies. I kælderen tilbydes akuthjælp – bad, tøj, tøjvask og sygepleje

 2014

Kofoeds Kælder genåbner efter vandskade – denne gang som et kontaktsted for unge hjemløse

2015

Holger Nielsens Ungdomsboliger gennemgår en større renovation og bliver til et klimavenligt passivhus

2016

Kofoeds Skole Nuuk slår dørene op for første gang i januar

2018

Kofoeds Skole åbner en række socialøkonomiske butikker i hovedbygningen på Amager

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.00 og fredag fra kl. 9.30 – 13.00.