Kofoeds Skoles historie

Kofoeds Skole blev oprettet i 1928 af kordegn Hans Christian Kofoed og hans kone Astrid med et ønske om at hjælpe Københavns mange unge arbejdsløse mænd.

“Christians Sogns Arbejdsstuer for arbejdsledige” blev indviet den 28. marts 1928 i menighedshuset på Christianshavn. Der var plads til 11 mennesker i værkstedet, men det var dog kun en enkelt elev, Nielsen, der mødte op den første dag. Næste dag tog Nielsen sin svigerfar med. På tredjedagen kom yderligere to unge mænd sig til.

Det var en beskeden start, men i de følgende år voksede skolen hastigt og flyttede til større lokaler i Prinsessegade. Her indførtes Kofoeds “klippekort-system”. Alle elever fik uddelt et arbejdskort og kunne ved at soignere sig, gå til gymnastik, vaske deres tøj osv. tjene point til forskellige goder.

I 1952 døde Hans Christian Kofoed i en bilulykke. På det tidspunkt havde han hjulpet omkring 50.000 mennesker, og mere end 2000 overværede højtideligheden ved hans begravelse fra Christians Kirken.

I dag favner skolen langt bredere i målgrupper, metoder og tilbud. Men formålet er stadig det samme: At yde hjælp til selvhjælp til mennesker, der har sociale vanskeligheder.

De vigtigste år i skolens historie

1928
Kordegn Hans Christian Kofoed og hans kone Astrid opretter ”Christians Sogns Arbejdsstuer for Arbejdsledige” i menighedshuset på Christianshavn.
Her bor man kun den første sæson. I løbet af de første 20 år flytter skolen 5 gange.

1930
Kofoeds Skole får sin første bestyrelse. Formanden bliver direktør Carl Petersen.

1935
Der indrettes et kollegium for studerende, der mens de bor der, samtidig skal være frivillige medarbejdere på skolen.

1936
Skolen flytter til Prinsessegade og indfører sit ”klippekort-system”. Alle elever får uddelt et arbejdskort og kan ved at soignere sig, gå til gymnastik, vaske deres tøj osv. tjene point til forskellige goder.

1937
Skolen opretter en ”Hjemmenes Afdeling”, hvor familiefædre og -mødre kan lære de nødvendige ting for et hjems funktion.

1938
Skolen ændrer navn til ”Skolen for Arbejdsledige”.

1943
Træningsskolen for unge mænd – en landbrugsejendom på Amager – indvies. Eleverne får tilbudt praktisk arbejde i stald og mark kombineret med undervisning. Træningsskolen hører under Kofoeds Skole til 1979, hvor den bliver en selvstændig institution under Arbejdsministeriet.

1945
De svære efterkrigsår medfører stor tilstrømning af elever. Der oprettes et midlertidigt nødherberg for ca. 100 mænd.

1946
Skolen skifter navn til Kofoeds Skole – med tilføjelsen Socialpædagogisk Træningsskole.

1949
Landsretssagfører C. P. Lauritzen vælges til formand for bestyrelsen (1949-1978).

1951
Kofoeds Skole flytter ind i nyrenoverede lokaler i en tidligere kommuneskole i Dronningensgade på Christianshavn.

1952
Kofoeds Skoles grundlægger, Hans Christian Kofoed, omkommer i en trafikulykke.

1953
Pastor Erhard Jørgensen bliver ny forstander (1953-1968).

1955
Der oprettes en række revalideringsværksteder: Kofoeds Skoles Værkstedskursus.

1959
Kofoeds Skole bygger et beskyttet pensionat: Holger Nielsens Ungdomsbolig på Amager. Opførelsen blev muliggjort gennem en privat donation.

1963
Skolens system og pædagogiske linje ændres radikalt. Klippekortene udgår og erstattes af kontante udbetalinger.
Skolens sæson ændres fra 7 til 12 måneder om året.

1967
Der oprettes en afvænningsklinik for alkoholikere. Klinikken eksisterer til 1996.

1968
Socialrådgiver John Lange Jacobsen, der havde været ledende medarbejder i en del år, bliver ny forstander (1968-1979).

1971
Der oprettes et ”refugium” for elever, Louisestiftelsen i Sorø.

1975
Skolen flytter til den nuværende adresse i Nyrnberggade, en dengang nybygget ejendom i Holmbladsgadekvarteret på Amager.
Erhvervelsen blev muliggjort af en arv efter dansk-amerikaneren Alfred Jacobsen.

1976
Skolen kommer på finansloven og indgår i 1984 driftsoverenskomst med Socialministeriet.
Skolens medarbejderstab er nu fuldt professionaliseret.

1976-90
Skolens indre liv er præget af heftige konflikter og stridigheder om samarbejde, ledelsesorganisation, ideologi og pædagogisk linje.

1978
Direktør Robert Watt Boolsen bliver ny formand for bestyrelsen (1978-1995).

1979
Pastor Jens Aage Bjørkøe bliver ny forstander.

1982
Der iværksættes en pædagogisk reform med det formål at nedbringe volden og alkoholforbruget på skolen ved at aktivere eleverne. Produktionsværkstedet er et omdrejningspunkt i reformen. Klippekortsystemet indføres igen i form af Kofoeddollaren. Undervisning og værkstedsaktiviteter udvides stærkt i de følgende år.

1985-1988
Naboejendommene til Hovedskolen i Nyrnberggade overtages og indrettes i de følgende år til værksteder og undervisning.

1987
Skolen erhverver en fiskekutter, og der indføres en række maritime aktiviteter.

1992
Centralindskrivningen af eleverne, som blev opgivet i 60’erne, genindføres.
Skolen får foræret en gård, Haugegaard, nord for København. Gården indrettes som bofællesskab for 6 unge.

1993
Projekt: ”De Hvide Ryddere” realiseres. De Hvide Ryddere gør rent og rydder op på veje og pladser efter offentlige arrangementer.

1994
Der bygges et nyt aktivitetshus og værksted til grønlænderne: Qassi.

1995
Forhenværende socialminister Aase Olesen bliver ny formand for bestyrelsen (1995-2008).

1995-97
Skolen gennemgår en omfattende bygningsmæssig renovering i alle lokaliteter.

1995
Kontakterne med udlandet især Polen intensiveres, og der arbejdes intensivt på oprettelse af Kofoeds Skoler.

1996
Trænings- og aktiveringsprojektet: Cirkus Hjemløs holder til på skolen i nogle år.

1997
Skolen er i en årrække bærende kraft i etableringen og driften af gadeavisen for hjemløse: ”Hus Forbi”.

1998
Skolens nye Multihal til sport, teater og konferencer indvies på skolens 70 års fødselsdag. Opførelsen havde sin baggrund i en stor privat gave til skolen.

1998/99
Kofoeds Skole åbner tre skoler i Polen og en i Estland.

2000
Kofoeds Skole i Aalborg åbner. Grønlænderarbejdet bliver landsdækkende og begynder at arbejde i en række provinsbyer.

2001
Kofoeds Skole begynder opsøgende arbejde på gadeplan dels blandt de hjemløse i den indre by og dels blandt hjemløse grønlandske kvinder på Vesterbro.
Der åbnes senere særlige kontaktcentre for disse arbejdsgrene.
Kofoeds Skole i Litauen indvies.

2002
Kofoeds Skole i Armenien indvies.
Kofoeds Skole i Tjekkiet åbner. I løbet af
få år er der seks Kofoeds Skoler i Tjekkiet.

2003
Kofoeds Skole i Århus åbner.
Der er oprettes et bofællesskab i København, Miteq, for grønlandske kvinder.

2004
Kofoeds Kælder indvies. I kælderen tilbydes akuthjælp – bad, tøj, tøjvask og sygepleje.

2005
Der oprettes en Kofoeds Skole i Ukraine.

2005-2008
Der åbnes en række bofællesskaber ikke langt fra skolen for unge til afløsning af døgnfunktionerne på Hovedskolen.

2007
Der indgås samarbejdsaftale med universitet i Opole i det sydlige Polen.

2008
Der oprettes en skole mere i Ukraine og en i Rumænien. Der er dermed i alt 80 Kofoeds Skoler og projekter, der arbejder efter skolens metoder i otte lande. Der er ca. 20 førstegenerationsskoler, der bærer navnet, og 60 andengenerationsskoler /projekter som er oprettet af lokale kræfter.

2011
I november bliver Robert Olsen præsenteret som ny forstander for Kofoeds Skole.

2014
Kofoeds Kælder genåbner efter vandskade – denne gang som et kontaktsted for unge hjemløse.

2015
Holger Nielsens Ungdomsboliger gennemgår en større renovation og bliver til et klimavenligt passivhus.

2016
Kofoeds Skole Nuuk slår dørene op for første gang i januar.

2018
Kofoeds Skole åbner en række socialøkonomiske butikker i hovedbygningen på Amager.

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00