Hjælp dig selv videre i livet på Kofoeds Skole

Bliv elev på Kofoeds Skole og få et mere aktivt liv. Få rådgivning og støtte til at udvikle dig fagligt, socialt og personligt.

Kofoeds Skole er et tilbud for voksne mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet og som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv.

Vores opgave er at gøre det mere overskueligt at finde vej til et mere aktivt liv, hvad enten det handler om at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller at få mere indhold i hverdagen.

Det er gratis at være elev og du kan gå på skolen hvis du modtager sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension eller anden offentlig forsørgelse (dog ikke Statens Uddannelsesstøtte).

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb til dig, som har brug for støtte til at udvikle dig fagligt, socialt og personligt. Vi tilbyder også rådgivning, praktisk hjælp og ikke mindst socialt samvær.

Du kan blive indskrevet som elev på Kofoeds Skole (Holmbladsgade 120, 2300 Kbh S) alle hverdage fra kl. 9-13.

Læs mere om Kofoeds Skoles mange tilbud her.

Elevnyt

Når du er indskrevet som elev på Kofoeds Skole er det en god ide, at tilmelde dig vores interne, digitale nyhedsbrev: Elevnyt.

Elevnyt er en ugentlig e-mail, hvor du får nyt om sociale arrangementer, tilbud og kurser for elever på Kofoeds Skole. Elevnyt er en hjælp til dig som elev, så du let kan holde dig opdateret og ved, hvad der sker på Kofoeds Skole.

Hvem kan blive elev?

Kofoeds Skole er for mennesker i den arbejdsdygtige alder (dvs. fra 18 år og frem til pensionsalderen), som står uden for arbejdsmarkedet og som typisk befinder sig i en udsat position.

Skolens målgruppe er således:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Mennesker på integrationsydelser
 • Mennesker på førtidspension
 • Mennesker på arbejdsløshedsdagpenge
 • Mennesker på sygedagpenge
 • Mennesker på ledighedsydelse
 • Hjemløse uden arbejde
 • Alle unge over 18 år, som er arbejdsledige og/eller hjemløse (på ungeydelse)
 • Efterlønsmodtagere, som har sociale problemer, f.eks. misbrug og psykiske lidelser
 • Borgere uden offentlig forsørgelse, som har mistet retten til dagpenge
 • Uanset forsørgelse, mennesker, som henvises fra myndigheder og offentlige institutioner for mennesker med sociale vanskeligheder eller en særlig belastet livssituation, f.eks. asylansøgere
 • Mennesker, som forsørges af samlevende eller ægtefælle, og som har åbenlyse sociale vanskeligheder, og hvor parrets økonomi ikke på anden vis kan forbedres
 • Folkepensionister, som har økonomiske vanskeligheder på grund af reduceret pension og som ikke har anden indkomst og som er henvist til private institutioner. Denne gruppe kan kun få adgang til tøjdepotet samt frivillig 65+ tilbud, i fald de har været elever op til overgangen til folkepension.

Kofoeds Skole skal se til at den almindelige danske lovgivning er gældende for de personer, der indskrives.

Følgende grupper kan ikke indskrives som elever på Kofoeds Skole:

 • Mennesker, som ikke har legalt ophold i landet
 • EU statsborgere på et turistophold (1- 6 måneders ophold), da de er at betragte som turister. Det samme gælder indehavere af Green Card
 • Mennesker uden forsørgelse, som ikke har sociale vanskeligheder (dvs. tilvalgt ledighed)
 • Mennesker med lønindkomst eller som er på SU

Værksteder og undervisning

Som elev på Kofoeds Skole kan du følge et stort udbud af undervisning, værkstedsfag og projekter. Du har mulighed for at komme i arbejdstræning, få afklaret jobønsker og få hjælp til personlig udvikling.

Du kan vælge mellem 12 forskellige værksteder og mere end 100 forskellige undervisningstilbud.

Vi er en skole, fordi vi er et sted, hvor man lærer. Alle, der kommer på Kofoeds Skole, er derfor elever. På skolens værksteder samarbejder elever og medarbejdere om et fælles mål og får derigennem nye kompetencer.

Læs mere om vores værksteder og undervisningstilbud her.

Råd & vejledning

Kofoeds Skole tilbyder også hjælp og støtte gennem: socialrådgivere, advokatvagt, familierådgiver, psykologisk rådgiver, misbrugskonsulenter og meget andet. Socialrådgiverne hjælper med at udarbejde elevplaner og er til rådighed for samtaler. Her modtages også alle nye elever til skolens undervisning og værksteder.

Et af de mange tilbud på Kofoeds Skole, er vores Åben rådgivning, hvor mennesker kan komme direkte fra gaden – også uden at være elev på Kofoeds Skole – og tale med en af vores dygtige socialrådgivere.

Læs mere om vores Modtagelse- og Rådgivning her.

Etableringshjælp

Mange af skolens elever kan berette om perioder som hjem- eller boligløse. Én har måske levet på gaden i flere år og nu fået sig en lejlighed. En anden har måske mistet sit hjem og sine ejendele i forbindelse med et forlist forhold. Der kan være mange grunde, der fører til, at man pludseligt skal starte forfra med at skabe sig et hjem. Og mange oplever at stå uden de nødvendige midler til at anskaffe nyt inventar til dét, der skal tjene som deres hjem. Hvad er et hjem f.eks. uden en seng at sove i og stole at sidde på?

Kofoeds Skole tilbyder etableringshjælp til personer, som er blevet anvist bolig af kommunen. Der skal være forsøgt at søge etableringshjælp via kommunen, i første omgang. Borgeren skal, for at kunne få tildelt etableringshjælp, være i målgruppe for Kofoeds Skole samt møde op personligt og lade sig indskrive som elev på skolen.

Herefter får eleven et værdibevis på 1000 kr, som kan bruges i vores møbelbutik. Indskrivning som elev på skolen, medfører 50% rabat i møbelbutikken. Værdibeviset skal bruges på én gang. Såfremt møblerne skal transporteres, skal dette aftales forud, således at man møder op i møbelbutikken samme dag, som man skal have det kørt hjem. Transport til kantsten, i Københavnsområdet, koster 150,- kr. Bevilling af etableringshjælp foregår via Åben Rådgivning.

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til henvende dig i ‘Kofoeds Kant’ eller ringe og høre mere om dine muligheder.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00