Arv & testamente

Giv mennesker i udsatte positioner en fremtid

Testamentariske bidrag har stor betydning for de 4.000 udsatte mennesker, der hvert år får hjælp af Kofoeds Skole. Ved at testamentere et beløb af din formue til Kofoeds Skole er du med at sikre, at indsatsen for socialt udsatte også er der i fremtiden, uanset om det er et fast beløb eller hel eller delvis arv.

Betænk dem du elsker og dem, du tror på

Det kan være en personlig og følelsesladet opgave at skrive sit testamente. Derfor anbefaler vi altid, at du får en advokat til at hjælpe dig. Kofoeds Skole betaler for advokatbistand for op til 6.000 kroner for udfærdigelsen af et testamente. Vi skal gøre opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt og du kan til enhver tid ændre dit testamente, hvis du ønsker det.

Fordele ved at testamentere til Kofoeds Skole

Der findes en række fordele ved at testamentere til Kofoeds Skole:

  • Arv til skolen friholdes for arveafgift, dvs. at hele beløbet gå til vores sociale arbejde
  • Du kan testamentere et bestemt beløb eller genstande som kunst eller ejendom
  • Du kan testamentere til familie, venner og Kofoeds Skole på samme tid i dit testamente

Hvem skal arve?

Hvis du har børn og ægtefælle, er de livsarvinger. Ægtefæller skal ikke betale boafgift. Det skal Kofoeds Skole som velgørende forening heller ikke. Men andre arvinger, for eksempel en niece eller nevø, skal betale op til 36%. Det kan du undgå ved at benytte dig af 30%-reglen. I dit testamente kan du fastsætte, at 1) Kofoeds Skole skal arve 30% af din formue og 2) betale de øvrige arvingers samlede boafgift. Det betyder, at de øvrige arvinger nu arver 70% af arven uden at betale boafgift.

Advokathjælp

Har du en advokat i forvejen? Bed blot din advokat sende fakturaen samt et anonymiseret testamente til undertegnede, så tager vi os af fakturaen. Har du ikke en advokat, så stiller vi en advokat til rådighed uden beregning. Kontakt undertegnede for at høre nærmere.

Personlig rådgivning

Mange mennesker føler behov for at få en personlig rådgivning til oprettelse eller tilføjelse i deres testamente. Derfor kan du få gratis rådgivning fra Kofoeds Skoles erfarne advokat.

Kontakt Jorunn Lande Messel på tlf. 41 73 32 72 eller mail fundraising@kofoedsskole.dk, så formidler vi kontakten til advokaten.

Opret testamente online

Ønsker du at oprette et testamente online, har Kofoeds Skole indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24, der tilbyder at oprette dit testamente gratis, når det indeholder donation til skolen. Opret testamente her.

Opret legat online

Har du ikke brug for personlig rådgivning og gerne vil testamentere et bestemt beløb frem for en procentdel, kan du oprette et legat. Opret et legat her.

Giv et bidrag

Husk du kan få skattefradrag for din donation, hvis du oplyser dit CPR-nummer.

 Mobilepay?

Du kan også vælge at indbetale via MobilePay på nummeret:

18803

Netbank?

Du kan vælge at betale ved at overføre beløbet via netbank til følgende konto:

Reg. nr.: 9541

Kontonr.: 9118845

Det går din støtte til

Akut hjælp f.eks. i form af tøj og møbler

150 undervisningstilbud

Kofoeds Kælder for unge hjemløse

Hjælp til udsatte grønlændere

Bofællesskaber for udsatte unge

Optræning til arbejdsmarkedet

Netværk og nye fællesskaber

Styrket sundhed, kost og motion

Rådgivning og vejledning

Terapiforløb

Hjælp til jobsøgning

Sociale arrangementer og ferieophold

Fradragsregler

Kofoeds Skole er godkendt efter Ligningslovens § 8A. S

Siden 2012 betyder skatteregler, at du kan trække hele dit samlede bidrag fra i skat. For 2018 er det højst 15.500 kroner.

Indberetningen foregår helt automatisk. Har du oplyst dit CPR-nummer til Kofoeds Skole, sørger vi for, at dine samlede bidrag bliver opgivet til SKAT.

Har vi ikke dit CPR-nummer, kan du skrive en e-mail til fundraising@kofoedsskole.dk eller ringe på 41 73 32 80.

Ifølge SKAT kan der gå tre til fire uger, inden vores indberetning kan ses i din skattemappe på www.skat.dk

Alle oplysninger om såvel bidrag som CPR-nummer behandles fortroligt.

Her kan du læse om SKAT’s regler for donationer til velgørende foreninger.

30% løsningen

Vidste du, at ved at testamentere 30% af din arv til Kofoeds Skole, fritages dine øvrige arvinger fra at betale boafgift? Du kan benytte den såkaldte 30% løsning, hvor en velgørende organisation (typisk) arver 30% af arven på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager dermed 70% af arven uden at skulle betale afgift. Løsningen gælder for arvinger, der ellers betaler de høje boafgifter på 36,25%, som f.eks. søskende, nevøer, niecer, venner og bekendte. Du kan derfor både tilgodese slægtninge, venner og Kofoeds Skoles arbejde for socialt udsatte, uden at nogen får mindre i arv.

Spørgsmål?

Vi sidder altid klar til at svare på spørgsmål vedr. arv og testamente.