Arv & testamente

Du kan støtte Kofoeds Skoles arbejde ved at oprette et testamente, enten til fordel for skolens generelle arbejde eller til særlige projekter og indsatsområder. På den måde er du med til at sikre en indsats for socialt udsatte i fremtiden.

Fordele ved at testamentere til Kofoeds Skole

  • Gaver kan trækkes fra i skat uanset beløbets størrelse (vi står for indberetningen)
  • Arv til skolen kan friholdes for arveafgift
  • Vi stiller advokatbistand til rådighed for oprettelse af testamente

Sådan gør du

Kofoeds Skole har indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24, der tilbyder at oprette dit testamente gratis, når det indeholder donation til skolen.

Det er enkelt at oprette testamentet hos Dokument 24, da de har udviklet en online formular, som du udfylder. Formularen tilpasser sig dig og dine testamentariske ønsker, så du vil til sidst modtager et testamente, der er skræddersyet til dig.

Testamentet bliver gratis så snart, at du vælger at donere arv til Kofoed Skole. Dokumentet fremsendes til dig med det samme og herefter skal det skrives under som enten et vidnetestamente eller som et notartestamente. Dokument 24 anbefaler, at du skriver dokumentet under som et notartestamente, da dette er den mest sikre form for underskrift af testamenter.
Hvis du har brug for hjælp til oprettelsen af testamentet, så kan du altid ringe eller skrive til virksomheden, så vil de rådgive dig. Rådgivning koster heller ikke noget uanset om du vælger at oprette et testamente eller ej.

Opret dit testamente her.

Kontakt

Fundraiser
Michael Magnus Nybrandt
41 73 32 72
michaeln@kofoedsskole.dk

Legater

Kofoeds Skole har indgået et samarbejde med firmaet Legal Desk, som gratis hjælper dig med at testere et beløb til os. Når du tænker os ind i dit testamente, er du med til at gøre en kæmpe forskel for vores arbejde.

Du støtter os ved at udfylde en kort formular hos Legal Desk. Formularen, du udfylder, kaldes et legat og kan gives uanset, om du har et testamente i forvejen eller ej. I formularen oplyser du det beløb, du ønsker at give til os, den dag du går bort.

Opret et legat her.

Legal Desk har skrevet to gode artikler som forklarer, hvad et legat og testamente er.

Når du har oprettet legatet, skal det underskrives foran en notar eller foran vitterlighedsvidner, som du selv vælger.

Når efterkommere modtager arv, skal de i visse tilfælde betale arveafgift. Du kan her beregne arveafgiften og modtage en arveafgiftsrapport helt gratis.

Hvis du ønsker at støtte os og samtidig efterlade mere til dine arvinger, anbefaler vi, at du ser denne video omkring 30% løsningen.

Giv et bidrag

Husk du kan få skattefradrag for din donation, hvis du oplyser dit CPR-nummer.

 Mobilepay?

Du kan også vælge at indbetale via MobilePay på nummeret:

18803

Netbank?

Du kan vælge at betale ved at overføre beløbet via netbank til følgende konto:

Reg. nr.: 9541 Kontonr.: 9118845

Det går din støtte til

Akut hjælp f.eks. i form af tøj og møbler

150 undervisningstilbud

Kofoeds Kælder for unge hjemløse

Hjælp til udsatte grønlændere

Bofællesskaber for udsatte unge

Optræning til arbejdsmarkedet

Netværk og nye fællesskaber

Styrket sundhed, kost og motion

Rådgivning og vejledning

Terapiforløb

Hjælp til jobsøgning

Sociale arrangementer og ferieophold

Fradragsregler

Kofoeds Skole er godkendt efter Ligningslovens § 8A. S

Siden 2012 betyder skatteregler, at du kan trække hele dit samlede bidrag fra i skat. For 2018 er det højst 15.500 kroner.

Indberetningen foregår helt automatisk. Har du oplyst dit CPR-nummer til Kofoeds Skole, sørger vi for, at dine samlede bidrag bliver opgivet til SKAT.

Har vi ikke dit CPR-nummer, kan du skrive en e-mail til fundraising@kofoedsskole.dk eller ringe på 41 73 32 80.

Ifølge SKAT kan der gå tre til fire uger, inden vores indberetning kan ses i din skattemappe på www.skat.dk

Alle oplysninger om såvel bidrag som CPR-nummer behandles fortroligt.

Her kan du læse om SKAT’s regler for donationer til velgørende foreninger.

‘30% løsningen’

Vidste du, at ved at testamentere 30% af din arv til Kofoeds Skole, fritages dine øvrige arvinger fra at betale boafgift? Du kan benytte den såkaldte 30% løsning, hvor en velgørende organisation (typisk) arver 30% af arven på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager dermed 70% af arven uden at skulle betale afgift. Løsningen gælder for arvinger, der ellers betaler de høje boafgifter på 36,25%, som f.eks. søskende, nevøer, niecer, venner og bekendte. Du kan derfor både tilgodese slægtninge, venner og Kofoeds Skoles arbejde for socialt udsatte, uden at nogen får mindre i arv.

Spørgsmål?

Vi sidder altid klar til at svare på spørgsmål vedr. arv og testamente.