Arv & testamente

Dit testamentariske bidrag har stor betydning for Kofoeds Skole, for derigennem er du med til at sikre en indsats for socialt udsatte i fremtiden, uanset om det er et fast beløb, hel eller delvis arv. Vi ved at det kan være en personlig og følelsesladet opgave at skrive sit testamente, derfor vil Kofoeds Skole gerne assistere dig i den proces.

Der findes en række fordele ved at testamentere til Kofoeds Skole:

• Arv til skolen friholdes for arveafgift, dvs. at hele beløbet gå til vores sociale arbejde
• Du kan testamentere et bestemt beløb, eller genstande som kunst eller ejendom
• Du kan testamentere til familie, venner og Kofoeds Skole på samme tid i dit testamente
• Vi stiller gratis advokatbistand til rådighed for oprettelse af testamente. Du kan til enhver tid ændre dit testamente, hvis f.eks. din livssituation ændrer sig
• Almindelige bidrag kan trækkes fra i skat, vi står for indberetningen til skat

Personlig rådgivning

Mange mennesker føler behov for at få en personlig rådgivning til oprettelse eller tilføjelse i deres testamente. Derfor stiller Kofoeds Skole gratis og uforpligtende rådgivning hos vores erfarne advokat til rådighed.

Kontakt Michael Magnus Nybrandt på tlf. 41 73 32 72 eller mail michaeln@kofoedsskole.dk, så formidler vi kontakten til advokaten.

Opret testamente online

Ønsker du at oprette et testamente online, har Kofoeds Skole indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24, der tilbyder at oprette dit testamente gratis, når det indeholder donation til skolen. Opret testamente her.

Opret legat online

Har du ikke brug for personlig rådgivning og gerne vil testamentere et bestemt beløb frem for en procentdel, kan du oprette et legat. Opret et legat her.

Giv et bidrag

Husk du kan få skattefradrag for din donation, hvis du oplyser dit CPR-nummer.

 Mobilepay?

Du kan også vælge at indbetale via MobilePay på nummeret:

18803

Netbank?

Du kan vælge at betale ved at overføre beløbet via netbank til følgende konto:

Reg. nr.: 9541

Kontonr.: 9118845

Det går din støtte til

Akut hjælp f.eks. i form af tøj og møbler

150 undervisningstilbud

Kofoeds Kælder for unge hjemløse

Hjælp til udsatte grønlændere

Bofællesskaber for udsatte unge

Optræning til arbejdsmarkedet

Netværk og nye fællesskaber

Styrket sundhed, kost og motion

Rådgivning og vejledning

Terapiforløb

Hjælp til jobsøgning

Sociale arrangementer og ferieophold

Fradragsregler

Kofoeds Skole er godkendt efter Ligningslovens § 8A. S

Siden 2012 betyder skatteregler, at du kan trække hele dit samlede bidrag fra i skat. For 2018 er det højst 15.500 kroner.

Indberetningen foregår helt automatisk. Har du oplyst dit CPR-nummer til Kofoeds Skole, sørger vi for, at dine samlede bidrag bliver opgivet til SKAT.

Har vi ikke dit CPR-nummer, kan du skrive en e-mail til fundraising@kofoedsskole.dk eller ringe på 41 73 32 80.

Ifølge SKAT kan der gå tre til fire uger, inden vores indberetning kan ses i din skattemappe på www.skat.dk

Alle oplysninger om såvel bidrag som CPR-nummer behandles fortroligt.

Her kan du læse om SKAT’s regler for donationer til velgørende foreninger.

30% løsningen

Vidste du, at ved at testamentere 30% af din arv til Kofoeds Skole, fritages dine øvrige arvinger fra at betale boafgift? Du kan benytte den såkaldte 30% løsning, hvor en velgørende organisation (typisk) arver 30% af arven på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager dermed 70% af arven uden at skulle betale afgift. Løsningen gælder for arvinger, der ellers betaler de høje boafgifter på 36,25%, som f.eks. søskende, nevøer, niecer, venner og bekendte. Du kan derfor både tilgodese slægtninge, venner og Kofoeds Skoles arbejde for socialt udsatte, uden at nogen får mindre i arv.

Spørgsmål?

Vi sidder altid klar til at svare på spørgsmål vedr. arv og testamente.