Sent i aftes (den 24. marts 2021) indgik en række politiske partier i Københavns Kommune – i forbindelse med den såkaldte overførelsessag – en aftale om at bygge 12 skæve boliger i Jenagade (tidligere Autoværksted og Miljøpladsen) lige op ad Kofoeds Skole. Aftalen betyder også, at Multihallen bevares.
Det giver mulighed for at skabe en god synergi mellem de 12 skæve boliger og de sociale tilbud, som allerede findes på Kofoeds Skole. Det vil sige mad, tøj, sociale aktiviteter, beskæftigelse, tandlæge, rådgivning m.m. Selv siger kommunen om de kommende skæve boliger:
”Skæve boliger er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Københavns Kommunes 77 Skæve boliger giver tag over hovedet til nogle af de mest udsatte hjemløse. Boligerne er små et- eller torums boliger, fordelt på fem bebyggelser på Amager, i Valby, Brønshøj og i Sydhavnen. Her har beboerne mere frie rammer, end man finder i almindelige boliger. Til hver bebyggelse er tilknyttet en social vicevært, som hjælper beboerne i dagligdagen”.
Kofoeds Skole ser det som udvikling af en social dimension i bydelen, hvor nye byggerier af private, dyre boliger fylder meget i byudviklingen. Kofoeds Skole ser frem mod et samarbejde Københavns Kommune om de skæve boliger. Skæve boliger, som der absolut er brug for i København.
 
Tidsrammer, udseende m.m. kendes endnu ikke.