Kofoeds Skole får et rygerum til efteråret et nyt rygerum, som også er et kunstværk. Eller er det omvendt?
Rygerummet/kunstværket er nemlig en 8 meter høj cigar, der er udformet med banderole, rullede blade og gløder i toppen – samt skabt med indendørs rygefaciliteter.

Idéen og udformning af Cigaren, som værket hurtigt blev døbt, er lavet af kunstnerduoen Randi & Katrine i samspil med de mennesker, der kommer på Kofoeds Skole. Randi & Katrine har flere gange besøgt Kofoeds Skole, hvor der blandt andet er blevet holdt møder mellem rygerne og kunstnerne.

Randi & Katrine taler med deres konkrete, sjove, skæve og lidt absurde kunst fint ind i Kofoeds Skoles rammer på en måde, som gør skolen levende, aktiv og samtidig smuk.

Kunstnerduoen arbejder med det genkendelige, men også med skæve, nye og – i Cigarens tilfælde – overraskende dimensioner. I denne proces har de arbejdet inddragende og med at få mennesker, holdninger og kunst til at spille eller flyde sammen. Resultatet bliver medejerskab til kunst og det endelige resultatet.

Denne inddragelsesproces bruges også af andre kunstnere, når de arbejder samspillet med udsatte grupper – f.eks. Balfelt i projektet på Enghave Plads samt FOS og Balfelt i udformning af en campingvogn på Mændenes Hjem.

Der arbejdes med form, indretning og udvikling af de ordinære ramme for hvad og hvordan man kan udforme f.eks. sociale tilbud.

At tale om rygning kan stadig sætte sindene i kog hos mange. For eksempel fik den just afsluttede debat (2019) om forhøjede afgifter på cigaretter bølgerne til atter at gå højt. For slet ikke at tale om debatten blandt sociale organisationer og brugerorganisationer, som var medvirkende årsag til at Rådet for Socialt Udsatte i november 2019 trådte tilbage.  Rygning er i den grad stadig et følsomt emne og skaber debat stor set hver gang det bringes op. Også på Kofoeds Skole.