Lørdag aften modtog Kofoeds Skole Kronprinseparrets Sociale Pris 2020 ved det store prisshow, der i år fandt sted på Værket i Randers.

I mere end 90 år har Kofoeds Skole hjulpet socialt udsatte mennesker i Danmark og Grønland med at hjælpe sig selv til et bedre liv. Lørdag aften fik det arbejde så en stor cadeau, da skolen modtog Kronprinseparrets sociale pris. Motivationen for prisen var som følger:

’Den (Kofoeds Skole, red.) tilbyder håb og muligheder for nogle af de mest udsatte og marginaliserede mennesker i vores samfund. Her mødes alle som ligeværdige mennesker, og med filosofien om hjælp til selvhjælp finder langtidsledige, psykisk syge, misbrugere, unge hjemløse eller udsatte grønlændere sammen i enestående fællesskaber. For de fleste bliver det en identitet at være elev eller gå på arbejde her. Man bidrager med det, man kan og udvikler sine kompetencer. Dermed er man med til at hjælpe sig selv med at skabe bedre muligheder for at komme i arbejde, få en bolig eller komme i behandling.

Den Sociale Pris går til Kofoeds Skole.’

 

Det er dog ikke det mangeårige sociale arbejde der hyldes, men også skolens evne til at være fremsynede i deres måde at gribe arbejdet an på og udvikle deres tilbud efter samfundets behov og udvikling:

’Med en historie, der går næsten 100 år tilbage, er vi imponerede over, hvordan det er lykkedes Kofoeds Skole at følge med samfundets udvikling og nytænke sig selv.

Med en vision om at være en del af det omkringliggende samfund, har hovedskolen i København bevæget sig fra at være en institution til at være en landsby i storbyen med bæredygtighed som et bærende princip. Gennem sine socialøkonomiske butikker åbner skolen sig for omverden og skaber rammerne for et meget vigtigt møde mellem forskellige grupper af mennesker. Kun ved at stå ansigt til ansigt kan vi nedbryde fordomme og lære noget om hinanden.

Kofoeds Skole er et fyrtårn, der har genopfundet sig selv og viser vejen på det sociale område både nationalt og internationalt – og derfor fortjener de Kronprinsparrets Sociale Pris.’

 

Med den flotte pris følger 500.000 kr. Ifølge Kofoeds Skoles forstander Robert Olsen, skal de penge bruges på at videre udvikle skolen til gavn for udsatte mennesker i Danmark og på Grønland:

’Kofoeds Skole er taknemmelige og ydmyge over den anerkendelse, der ligger i at modtage Kronprinseparrets sociale pris.

Sociale problemer løses ikke af os alene. Kofoeds Skole er en del af løsningen hvor vi som borgere, frivillige organisationer, kommune, stat skal træde til og skabe rammer og retninger for løsninger af sociale problemer, På Kofoeds Skole skal vi ikke blot hjælpe den enkelte unge, men også være med til at formulere og pege på ting, som skaber sociale problemer f.eks. hjemløshed, arbejdsløshed, afhængighed, fattigdom

Vi glæder os til at fejre det sammen alle på skolerne – og arbejde videre med at udvikle skolen til gavn for udsatte borgere.

 

 

Om Kronprinsparrets Priser

Kronprinsparrets Priser blev indstiftet i 2004 som Bikubenfondens bryllupsgave til Kronprinsparret. Formålet med Kronprinsparrets Priser er at synliggøre og anerkende den ekstraordinære præstation inden for dansk, grønlandsk og færøsk kultur og socialt arbejde. Der uddeles fire priser. Med Kronprinsparrets Kulturpris og Kronprinsparrets Sociale Pris følger 500.000 kr. og et kalejdoskop skabt af Olafur Eliasson. Med Kronprinsparrets to Stjernedryspriser følger 100.000 kr.

 

Om Kofoeds Skole

Siden 1928 har Kofoeds Skoles hjulpet socialt udsatte mennesker med at hjælpe sig selv til et bedre liv. Dette gøres gennem rådgivning, værkstedsarbejde og undervisning, der skal give det enkelte menneske kompetencer og en tro på, at også de kan bidrage til samfundet. I dag har skolen afdelinger i både København, Aarhus, Aalborg og Nuuk. Der kommer samlet omkring 600 elever dagligt på Kofoeds Skoles afdelinger.