En ny undersøgelse udarbejdet af Kraka – Danmarks uafhængige tænketank i samarbejde med Hjem til Alle og Bikubenfonden viser, at Danmark  har som eneste land i Norden ikke knækket hjemløsekurven, og at vi er det nordiske land, der har flest nye hjemløse. Den største stigning er blandt unge: Hver tredje hjemløs er i dag under 30 år.

Tekst: Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole
Foto: Petra Theibel Jacobsen

 

Ofte er det den gadehjemløse eller posedamen, som bliver det visuelle billede af nutidens hjemløse, spændt ud mellem et billede af armod og fattigdom på den ene siden og Robert Storm Petersen romantiske landevejsriddere på den anden siden.

Billedet af hjemløse og hjemløshed er mere nuanceret og er ofte et udtryk for en social udstødelse af den enkelte person fra familie, boligmarked og samfund.  Men det er også et udtryk for en personlig deroute med misbrug, psykisk sygdom eller dårlige opvækstbetingelser.

I dag ser billedet ud på en anden måde. Hver tredje hjemløs er i dag under 30 år. Og de ligner ikke nødvendigvis det gamle lidt stereotype billede af en hjemløse. Det kan godt være med mobil telefon hånden og en cafe latté i den anden hånd. Men det gør dem ikke mindre hjemløse.

Selv om skiftende regeringer siden 2009 har haft nedbringelse af antallet af hjemløse i Danmark som målsætning, viser hjemløsetællinger, at antallet af hjemløse er steget med 1.600 mennesker de seneste otte år. Den største stigning er blandt unge.  Og nu viser en undersøgelse – Hjemløsebarometeret – udarbejdet af Kraka, at Danmark er dårligst i Norden til håndtere hjemløse blandt. Vi har flere unge hjemløse end andre nordiske lande. Ofte er politikkernes svar på hjemløshed at øge antallet af herbergpladser eller lave akut nødovernatninger om vinteren.  Men det er ikke den langsigtede løsning. Boliger, der er til at betale. Små billige boliger med en kvalificeret støtte er nok et bedre bud på løsningen har en af Danmarks førende hjemløseforskere Lars Benjaminsen sagt er løsningen. Lars Benjaminsen har også i en undersøgelse spurgt deunge under 30 hvad de ønsker fremadrettet. Svaret er at 96% ønsker en egen lejlighed.

I en Rigsrevisionsrapport fra 2014 ser rigsrevisionen kritisk på udviklingen og skriver:

‘En af de centrale udfordringer i forhold til at afhjælpe hjemløsheden er, at der ikke er et tilstrækkeligt antal egnede boliger. I forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse har Boligministeriet oplyst, at antallet af billige boliger, som hjemløse og især unge hjemløse har råd til at bo i, er faldet markant i perioden 2007-2013. Det er kommunernes ansvar, at udbuddet af boliger dækker borgernes behov.’

De unge venter stadig.

 

Robert Olsen er forstander på Kofoeds skole og medlem af Rådet for Socialt Udsatte.
Kofoeds Skole har en række ungdomsboliger (§110 i lov om social service) for unge hjemløse og opsøgende arbejde gennem Kofoeds Kælder.