Foreningen Bisserne har gennem mange år kæmpet for at udsatte borgere fik ordnet deres tænder. Udsatte borgeres akutte tandproblemer er blevet løst på foreningens tandklinikker på Kofoeds Skole og Mændenes Hjem.

Mindst lige så vigtigt, som det konkrete arbejde på klinikkerne, er dog Bissernes store indsats for, at lovgivningen på området er blevet forbedret. Målet var en landsdækkende tandlægeindsats for udsatte borgere. Målet blev nået i 2020, hvor en ny forbedret lovgivning blev vedtaget. Lovgivning som betyder, at alle kommuner skal have en tandlægeindsats for udsatte borgere.

Sejrede sig selv ihjel

Det er enhver social indsats drøm, at lykkedes så godt med opgaven, at der ikke længere er brug for en. Som resultat af den nye lovgivning om landsdækkende tandlægeindsats overgik Bissernes tandklinkker på Mændenes Hjem og Kofoeds Skole i begyndelsen af 2021 til Den Sociale Tandpleje. Tandklinikkerne på Kofoeds Skole og Mændenes Hjem består, men drives ikke længere af Foreningen Bisserne.

Foreningen Bisserne har nu nedlagt sig selv. Mandag den 8. november besøgte foreningen Kofoeds Skole for at donere foreningens overskydende midler til Mændenes Hjem og Kofoeds Skole. Det blev 135.000,- kr. til hver af de to steder.

Det lange seje træk

På Kofoeds Skole takker vi ydmygt for den flotte donation. Men mest af alt takker vi Foreningen Bisserne for deres mangeårige indsats for at hjælpe hver enkelt udsat og hjemløs borger med deres tandproblemer og for at være med til at skabe bedre, langvarige rammer for tandlægeindsatsen for udsatte borgere.

Tak for indsatsen og tillykke med sejren.