Grønlændere i udsatte positioner

På Kofoeds Skole har vi en lang tradition for og stor erfaring med at arbejde med grønlændere i udsatte positioner i Danmark.

Skolen har kontakt med grønlændere i udsatte positioner i København, Århus, Aalborg og Nuuk og arbejder sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører omkring mødesteder, aktivitetsmuligheder og botilbud.

Der er tilbud om rådgivning og vejledning, støtte til at opsøge forskellige myndigheder efter behov og opsøgende arbejde hvor grønlændere i udsatte positioner ofte færdes. Kofoeds Skole har aftale om aktivering for kontanthjælpsmodtagere.

Mål
Tilbuddene sigter mod at hjælpe den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv. I arbejdet med grønlændere i udsatte positioner ønsker vi at implementere anbefalinger fra Socialministeriet og Socialt Udviklingscenter SUS i vores målsætninger.

Læs mere
Nordisk Ministerråds rapport: “En verden til forskel – arbejdsløses kvalifikationer på spil i virksomheder og arbejdsmarkedsforvaltninger i Grønland” finder du her i pdf-format.

Foto: Kjeld Andersen

Naapiffik

Naapiffik er Kofoeds Skoles mødested for udsatte grønlændere i København. Mødestedet er som udgangspunkt en mellemstation fra hjemløshed til en forbedret livssituation. Det kan være at få en herbergsplads eller andet botilbud. Personalet støtter og vejleder brugere af Naapiffik til at komme ind i kontanthjælpssystemet og støtter brugeren i kontakten med forskellige instanser og myndigheder efter behov.

Aktiviteter

Naapiffik har en caféordning, som bygger på mottoet ”Hjælp til selvhjælp”, hvor brugeren kan deltage i spisning mod betaling af et mindre beløb eller ved at arbejde sig til en spisebillet. Vi har computere med internetforbindelse. Vi har faste aktivitetstilbud som musik, motion, mindfullness og svømning og der introduceres til de mange muligheder for at komme i aktivering og/eller deltage i undervisning på Kofoeds Skole i øvrigt.

Et skridt videre

Der tilbydes forskellige projekter og internater i Sorø, hvor formålet er motivation til at tage ansvar for sit eget liv, tage skridtet til at komme ud af ensomhed, misbrug og inaktivitet mod en sundere og mere indholdsrig levevis. Herunder at forstå og kunne/ville begå sig i det danske samfund.

Åbningstider

Hverdage: 8.15 – 20.45 (tirsdage dog åbent: 16.00 – 20.45)
Weekend: 9.00 – 16.00 (den første weekend i måneden lukket)

Kontakt

Direkte nummer: 41 73 30 55

Telefontid:
Mandag – Fredag
Klokken 8 – 16

Foto: Kofoeds Skoles arkiv

Miteq

Formål

Midlertidigt bosted (§107) for op til 5 grønlandske kvinder, tilknyttet Københavns kommune. Kvinder, som ønsker en ændret livssituation og arbejde aktivt mod at blive klar til egen bolig.

§ 107 – midlertidige boformer: I disse typer af tilbud er der mulighed for at arbejde med brugernes problematikker omkring fx stofmisbrug eller psykisk sygdom, såfremt borgeren har behov for døgndækning af behandlingsmæssige årsager.

Anvendelsen af Servicelovens § 107 kan generelt integreres med andre indsatsformer navnlig udflytning til egen bolig gennem den kommunale boliganvisning, eventuelt med en individuel tilknyttet bostøtte. Muligheden for at integrere de midlertidige tilbud med efterfølgende længerevarende/permanente tilbud gør, at en del af den usikkerhed som er knyttet til ikke at have en permanent bolig, muligvis kan undgås.

Praksis

Miteq er mere end en seng, så beboerne skal ønske – og vil få støtte til:

  • Individuelle samtaler (handleplaner)
  • Misbrugsbehandling
  • Bearbejdelse af traumer eller andre psykiske udfordringer
  • Styrke selvværd og tage ansvar for eget liv
  • Helbred
  • Økonomi
  • Møder med kommune, jobcenter mm.
  • Aktiv hverdag (arbejdsrelateret praktik og/eller undervisning, kreative aktiviteter og lign.) og nye relationer
  • Kende og respektere husreglerne, indstillet på at bo i et bofællesskab og at samarbejde med det tilknyttede personale
  • Deltage aktivt i bofællesskabet, herunder i samvær som beboermøder, fælles aktiviteter og rengøring af fælles arealer (botræning)

Er beboeren i praktik/arbejde eller skal de følge et misbrugsbehandlings- eller terapiforløb, så er deltagelse i beboermøde stadig en forventning.
Terapi, motiverende samtaler mod misbrugsbehandling og egentlig misbrugsbehandling er et tilbud, hvor det forventes at kvinderne deltager i mindst et af tilbuddene.

De første tre uger efter indflytning forventes en intensiv opstartskontakt ca. 2 gange ugentligt mellem beboer og kontaktperson, opstartsperioden afhænger af den enkelte. Derefter vil der vil blive udarbejdet en handleplan.

Kontakt

Direkte nummer: 41 73 30 55

Telefontid:
Mandag – Fredag
Klokken 8 – 16

Socialrådgiver

Direkte nummer: 41 73 32 68

Mail: fannyk@kofoedsskole.dk

Socialrådgiver

Direkte nummer: 41 73 32 81

Mail: jesperh@kofoedsskole.dk

Foto: Yechiela Pojanamesbaanstit

Kofoeds Skole Nuuk

På Kofoeds Skole i Nuuk kan mennesker i socialt udsatte positioner fra Nuuk og omegn komme og få hjælp til at hjælpe sig selv videre i livet.

Kofoeds Skole Nuuk er en grønlandsk institution, som bygger på Kofoeds Skoles værdier og ledelse og personale rekrutteres i Nuuk.

Kofoeds Skole i København bidrager med viden og erfaringer og med socialpædagogiske programmer og arbejdsmetoder til Kofoeds Skole i Nuuk.

Kofoeds Skole Nuuk startede i 2016, som et projekt. I dag er skolen en selvejende institution med en driftsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq. Over 200 borgere kommer hvert år på Kofoeds Skole Nuuk.

Kontakt Kofoeds Skole Nuuk

Forstander,
Kofoeds Skole Nuuk

Direkte telefon +299 381 340

Mobil: +299 534 247

Mail: charlottelu@kofoedsskole.gl

Foto: Gujo Thorsteinsson

Kofoeds Skole Aalborg

På Kofoeds Skole Aalborg tilbyder vi et aktivt, udviklende og alkoholfrit socialt netværk for alle ledige grønlændere i socialt udsatte positioner.

Vi vil gerne skabe integration og inklusion for de grønlændere, som savner et positivt netværk.

På Kofoeds Skole Aalborg er elever, frivillige, praktikanter og medarbejdere, sammen om at skabe et fællesskab gennem værkstedsarbejde, fællesspisning og personlig støtte.

Kontakt Kofoeds Skole Aalborg

Teamleder,
Kofoeds Skole Aalborg

Telefon: 41 73 30 60

Mail: loneje@kofoedsskole.dk

Foto: Kofoeds Skoles arkiv

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til henvende dig i Café Kofoeds Kant eller ringe og høre hvordan vi kan hjælpe.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00