Udsatte grønlændere

På Kofoeds Skole har vi en lang tradition for og stor erfaring med at arbejde med udsatte grønlændere i Danmark.

Skolen har kontakt med udsatte grønlændere i København, Århus, Aalborg og Nuuk og arbejder sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører omkring mødesteder, aktivitetsmuligheder og  botilbud.

Der er tilbud om rådgivning og vejledning, støtte til at opsøge forskellige myndigheder efter behov og opsøgende arbejde hvor udsatte grønlændere ofte færdes. Kofoeds Skole har aftale om aktivering for kontanthjælpsmodtagere.

Mål
Tilbuddene sigter mod at hjælpe den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv. I arbejdet med udsatte grønlændere ønsker vi at implementere anbefalinger fra Socialministeriet og Socialt Udviklingscenter SUS i vores målsætninger.

Læs mere
Vi deltager i debatten på www.udsattegroenlaendere.dk og kan anbefale denne side.

Nordisk Ministerråds rapport: “En verden til forskel – arbejdsløses kvalifikationer på spil i virksomheder og arbejdsmarkedsforvaltninger i Grønland” finder du her i pdf-format.

HENT MATERIALE

Naapiffik

Naapiffik er Kofoeds Skoles mødested for udsatte grønlændere i København. Mødestedet er som udgangspunkt en mellemstation fra hjemløshed til en forbedret livssituation. Det kan være at få en herbergsplads eller andet botilbud. Personalet støtter og vejleder brugere af Naapiffik til at komme ind i kontanthjælpssystemet og støtter brugeren i kontakten med forskellige instanser og myndigheder efter behov.

Aktiviteter
Naapiffik har en caféordning, som bygger på mottoet ”Hjælp til selvhjælp”, hvor brugeren kan deltage i spisning mod betaling af et mindre beløb eller ved at arbejde sig til en spisebillet. Vi har computere med internetforbindelse. Vi har faste aktivitetstilbud som musik, motion, mindfullness og svømning og der introduceres til de mange muligheder for at komme i aktivering og/eller deltage i undervisning på Kofoeds Skole i øvrigt.

Et skridt videre
Der tilbydes forskellige projekter og internater i Sorø, hvor formålet er motivation til at tage ansvar for sit eget liv, tage skridtet til at komme ud af ensomhed, misbrug og inaktivitet mod en sundere og mere indholdsrig levevis. Herunder at forstå og kunne/ville begå sig i det danske samfund.

Åbningstider
Hverdage: 8.15 – 20.45 (tirsdage dog åbent: 16.00 – 20.45)
Weekend: 9.00 – 16.00 (den første weekend i måneden lukket)

Kontakt

Projektleder
Susanne Mejer
tlf.: 41 73 30 49
mail: susannem@kofoedsskole.dk

Kontor (hverdage kl. 9.00 – 16.00): +45 41 73 30 55

Bliv medlem af Naapiffiks Facebook-gruppe her.

Psykoterapi

Siden 2005 har Kofoeds Skole tilbudt psykoterapi for udsatte grønlændere.

Terapien sker i smukke, fredelige og landlige omgivelser på Kofoeds Skoles ejendom, Louisestiftelsen, ved Sorø Sø.

Opholdet finder sted cirka otte gange om året og varer fire dage. Der er plads til otte elever i gruppen, der er ledet af to psykoterapeuter (erfarne medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening). Vores psykoterapeuter er også tilknyttet bofællesskabet Miteq for grønlandske kvinder, hvor de arbejder som sociale viceværter.

Psykoterapien
Der arbejdes i gruppe og lægges vægt på at skabe trygge rammer, hvor den enkelte kan deltage i sit eget tempo. Terapien indeholder chok- traumebehandling, samtaler, kropslige og kreative øvelser.

Vi lægger vægt på at arbejde med deltagernes ressourcer og på at slippe traumerne i små bidder, så nervesystemet kan følge med og blive beroliget. Derved får deltagerne mere og mere kontrol over deres svære følelser og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Hvert ophold afsluttes med, at terapeuterne runder forløbet af sammen med deltagerne, så de kommer hjem med en plan for den nærmeste fremtid.
Hjemme igen tilbydes deltagerne gratis individuel terapi.

Terapeuterne arbejder primært inden for krop- og gestaltterapi, chok- traume- og misbrugsbehandling.
Alle, der tilhører gruppen af socialt udsatte grønlændere og som vurderes som egnede til psykoterapi, kan deltage. Det øger udbyttet af behandlingen at deltage flere gange.

Opholdet er gratis, og der er fuld forplejning og overnatning.

Kontakt

Social vicevært
Sisse Levol
tlf.: 41 73 30 47
mail: sissel@kofoedsskole.dk

Social vicevært
Kirsten Egebjerg
tlf.: 41 73 30 46
mail: kirstene@kofoedsskole.dk

Miteq

Miteq er et midlertidigt bosted for 5 hjemløse, grønlandske kvinder.

Kvinderne får omfattende og mangesidig støtte til at komme videre i deres liv og til sidst videre i egen lejlighed. Det er en betingelse for indflytning, at hjemkommunen accepterer at stille en lejlighed til rådighed, når opholdet er slut.
Miteq er en del af Kofoeds Skole og er beliggende på Amager.

Miteq betyder edderfugl på vestgrønlandsk – symbolet på varme og omsorg. De kvaliteter forsøger vi at efterleve miljø- og stemningsmæssigt.

Målgruppe
Hjemløse, grønlandske kvinder der kan gå ind for Miteqs formålsbestemmelse. Kvinderne skal ønske, og vi skal vurdere, at de er i stand til at have gavn af bofællesskabets aktiviteter. Kvinderne skal være selvhjulpne og kunne indgå i fællesskabet. Der er ikke døgnbemanding i bofællesskabet.

Aktiviteter
Aktiviteterne omfatter: Individuel og fælles støtte i forhold til kvindernes samlede livssituation:

• Individuel terapi og gruppeterapi (herunder evt. misbrugsbehandling)
• Husmøder herunder hjælp til/og træning i at klare evt. uoverensstemmelser
• Individuel rådgivning og ledsagerfunktioner i forhold til myndigheder, sundhedsvæsen osv.
• Udflugter og fælles opgaver i og uden for Miteq.

Kvinderne deltager også i psykoterapikurser i Sorø. Misbrugsbehandling er en integreret del af psykoterapien.

Formål
Formålet er at støtte op om kvindernes personlige udvikling, så de ruster sig til at flytte i egen bolig samt til at indgå i det danske samfund på så mange områder som muligt.

Mere information
Grønlænderbilleder er en artikel om socialt udsatte grønlændere i Danmark. Medarbejderne i Miteq har udarbejdet en artikel om socialt udsatte grønlændere i Danmark, og om hvordan psykoterapi kan være med til at hjælpe i en situation præget af misbrug og hjemløshed.

Kontakt

Social vicevært
Sisse Levol
tlf.: 41 73 30 47
mail: sissel@kofoedsskole.dk

Social vicevært
Kirsten Egebjerg
tlf.: 41 73 30 46
mail: kirstene@kofoedsskole.dk

Kofoeds Skole Aalborg

På Kofoeds Skole Aalborg har vi fokus på aktivitet, udvikling, socialt netværk og kompetencer for alle ledige.

Vi tilbyder et aktivt, udviklende og alkoholfrit socialt netværk for alle ledige socialt udsatte mennesker, som vil være med i et fællesskab, hvor der er plads til alle. Rummelighed er nøgleordet. Vi vil gerne skabe integration og inklusion for de grønlændere, som savner et positivt netværk.

Klik her for at komme til Kofoeds Skole Aalborgs side.

Kontakt

Kofoeds Skole Aalborg
Ågade 23
9000 Aalborg
tlf.: 41 73 30 60
mail: aalborg@kofoedsskole.dk

Bliv medlem af Kofoeds Skole Aalborgs Facebook-gruppe her.

Kofoeds Skole Nuuk

I Kofoeds Skole Nuuk har hjemløse og arbejdsløse i Nuuk et nyt sted at gå hen, hvor de kan holde sig beskæftiget og modtage hjælp og støtte til at komme videre i livet.

Projektet finansieres i de første tre år af OAK Foundation Denmark, VILLUM FONDEN og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Herefter skal skolen etableres som en selvejende institution med driftsoverenskomst med det offentlige.

Grønlandsk institution
Det har været vigtigt for Kofoeds Skole, at der bliver tale om en grønlandsk institution, som bygger på Kofoeds Skoles værdier. Derfor skal skolens ledelse og personale rekrutteres i Nuuk. Kofoeds Skole i København skal bidrage med viden og erfaringer og med socialpædagogiske programmer og arbejdsmetoder til den grønlandske skole. Mange grønlændere i Danmark har i årenes løb søgt og fået hjælp på Kofoeds Skole.

Overordnet strategi
Kommuneqarfik Sermersooq og Kofoeds Skole har et ønske om at forbedre livssituationen for socialt udsatte borgere i Grønland. Projektet indgår i en overordnet strategi for at forbedre indsatsen for udsatte grupper.

-I Kommunalbestyrelsen er vi meget optagede af, at den støtte vi yder de mest udsatte i vores samfund rent faktisk hjælper dem videre. Der skal mere fokus på hjælp til selvhjælp, så borgeren bliver i stand til at opretholde en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Her vil Kofoeds Skole komme til at yde et meget vigtigt bidrag i form af en indsats, som hjælper borgere til at tage vare på eget liv”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup.

Viden og erfaring
Kofoeds Skole har i dag danske afdelinger i København, Aarhus og Aalborg. Igennem de seneste 20 år har skolen desuden medvirket til etablering af mere end 20 søsterskoler i 8 central- og østeuropæiske lande. De udenlandske søsterskoler har udviklet sig i overensstemmelse med lokale muligheder og behov, og de er lokalt forankrede – som den kommende skole i Nuuk skal være – og drives af NGO’er i de enkelte lande.
– Vi håber, vi kan bidrage med viden og erfaring ved skolens igangsættelse og på den måde være med til at opbygge en grønlandsk Kofoeds Skole, som hjælper udsatte borgere, siger forstander for Kofoeds Skole i Danmark Robert Olsen.

Klik her for at komme til Kofoeds Skole Nuuks side.

Kontakt

Kofoeds Skole Nuuk
Industrivej 2A, P.O. Boks 363
3900 Nuuk
tlf.: 00 299 381340
mail: gujot@kofoeedsskole.dk

Følg Kofoeds Skole Nuuk på Facebook her.

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til henvende dig i ‘Kofoeds Kant’ eller ringe og høre hvordan vi kan hjælpe.
Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.00 og fredag fra kl. 9.30 – 13.00.