Frivillighedspolitik

Kofoeds Skole og frivillige

Kofoeds Skole er en frivillig organisation.

Kofoeds Skole har ifølge skolens vedtægter til opgave at yde hjælp til selvhjælp til mennesker med sociale problemer.

Kofoeds Skole har gennem hele sin eksistens haft frivillige og elever tilknyttet i forskellige funktioner. Dette for at støtte arbejdet og udviklingen af skolen til gavn for Kofoeds Skoles elever.

Kofoeds Skole skal udføre socialt arbejde på et pædagogisk udviklingsorienteret grundlag, så eleverne hjælpes til at udvikle deres egne muligheder for at leve et godt liv.

Kofoed Skoles mål på frivilligområdet er, at have et mangfoldigt og stabilt frivilligkorps, der afspejler vores samfund generelt og går på tværs af alder, etnicitet og social baggrund.

Principper for frivillige

Frivillige er et supplement – ikke en erstatning- til det arbejde, der udføres af medarbejderne på Kofoeds Skole

Frivillige bidrager gennem sit engagement og arbejde til skolens arbejde og udvikling.

Frivillige løser vigtige opgaver til gavn for eleverne og er med til at skabe gode resultater.

Frivillige skal være en ressource for eleverne og Kofoeds Skoles arbejde.

Frivillige skal have mulighed for indflydelse og komme med ideer til det daglige arbejde, evt. personalemøde eller deltage i undervisning

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til at ringe eller skrive og høre om dine muligheder.
Telefonen er åben mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.00 – tirsdag og fredag 9.00-13.00