På Kofoeds Skole arbejder vi med flere af FN’s verdensmål.
Hver kan I se hvilke og hvordan vi rent praktisk griber det an.

1. Afskaf fattigdom

På Kofoeds Skole hjælper vi socialt udsatte mennesker med at hjælpe sig selv til et bedre liv. Hjælp til selvhjælp, kalder vi det.

Siden 1928 har Kofoeds Skole eksisteret som et sted, hvor arbejdsledige og socialt udsatte mennesker kunne komme og få støtte og tilbuddet om en aktiv hverdag.
Skolen blev startet af kordegn Hans Christian Kofoed på Christianshavn. Frem til hans død i 1952 havde han hjulpet ca. 50.000 mennesker til et bedre liv.

Vi kalder os en skole, fordi vi er et sted, hvor man lærer. Alle der kommer på Kofoeds Skole er derfor elever. Det er skolens overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv.
På skolens værksteder samarbejder eleverne med pædagogiske medarbejdere om et fælles mål og får derigennem nye kompetencer.

Hver dag kommer der mere end 600 elever på skolens afdelinger i København og Jylland.
Kofoeds Skole har foruden København en afdeling i Aarhus, Aalborg og Nuuk og datterskoler i 9 Øst- og Centraleuropæiske lande.

2. Stop sult

Vores pædagogiske metode kalder vi hjælp til selvhjælp. Det er skolens overbevisning, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv.

Vi er en skole, fordi vi er et sted, hvor man lærer. Alle, der kommer på Kofoeds Skole, er derfor elever.
Skolens grundlag er folkeligt og kristent. Kernen i alt skolens arbejde er en dyb respekt for det enkelte menneske. Vi tror på, at alle har lige værd og ret i samfundet.

Gennem værkstedsarbejde, undervisning, rådgivning, praktisk hjælp og socialt samvær lærer hver enkelt elev at hjælpe sig selv videre i livet. På skolens værksteder samarbejder eleverne med de pædagogiske medarbejdere om et fælles mål og får derigennem nye kompetencer.

Hver dag kommer der mere end 600 elever på skolens afdelinger i København, Jylland og på Grønland.
Kofoeds Skole har afdelinger i Aarhus, Aalborg og Nuuk udover hovedskolen i København. Hertil kommer søsterskoler i 9 øst- og central europæiske lande.

3. Sundhed & trivsel

Ved aktivering forstår vi en indsats, som gør mennesker med sociale vanskeligheder stærkere,  dygtigere og lykkeligere. En indsats, der aktiverer, opbygger og udvikler den enkeltes personlige ressourcer og samlede kompetence, og derigennem opbygger selvværd og magt over eget liv samt evnerne til at skabe en bedre livsverden for sig selv.

Det er samtidig formålet med Kofoeds Skole, sådan som det blev formuleret af skolens grundlægger Hans Christian Kofoed. Til at virkeliggøre målet arbejder Kofoeds Skole med en overordnet ramme for indsatsen, hvis centrale kodeord er skole og elev, og hvor arbejdsmetoden er socialpædagogisk. Det vil sige: Skolen arbejder med læring og udvikling, både som en proces til personlig selvudvikling og som et middel til at opnå resultater for eleverne i form af forandring.

Det er skolens mål at udføre socialt arbejde på et pædagogisk udviklingsorienteret grundlag, så skolens elever hjælpes til at udvikle deres egne muligheder for at leve et tilfredsstillende socialt og personligt liv. Skolen ønsker at møde enhver elev som et ligeværdigt medmenneske med forståelse for dets særlige situation og behov. Og at bidrage til, at dette medmenneske får mulighed for at finde sin egen plads i fællesskabet.

Betegnelserne skole og elev udtrykker et pædagogisk grundsyn, der lægger vægt på elevens egen aktive medvirken til udvikling og ændring.
Skolen ønsker ikke at tilbyde passiv omsorg eller behandling, men lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde i alle de aktiviteter, der sigter mod at øge elevernes selvtillid og evne til at tage vare på egen tilværelse.

4. Kvalitetsuddannelse

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Dialog, inddragelse og deltagelse er den grundlæggende præmis for arbejdet på Kofoeds Skole. Vi lytter, vi handler, vi er sammen med og vi invitere til deltagelse i de processer, som påvirker den enkelte elev.  Det er, hvad enten det er forhold, der drejer sig om den enkelte eller det drejer sig om skole eller samfund.  Anerkendelse af individet og inddragelse i fællesskabet er en central del af denne deltagelse.

5. Ligestilling mellem kønnene

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

7. Bæredygtig energi

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

10. Mindre ulighed

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

11. Bæredygtige byer & lokalsamfund

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

12. Ansvarligt forbrug & produktion

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

13. Klimaindsats

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

17. Partnerskaber for handling

Det pædagogiske grundprincip på Kofoeds Skole er hjælp til selvhjælp. Eleven skal, i størst mulig grad, være den udførende og ansvarlige for at udvikle egne ressourcer og muligheder. ”Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge (udvikle)”. Kofoeds Skole ser princippet om Hjælp til selvhjælp som en empowerment strategi, hvis mål er at styrke den enkelte.

Relation mellem medarbejder og elev er essentiel. Relationen opbygges: Gennem forpligtende fællesskab om opgaven (Det fælles tredje). Det giver mulighed for at se, observere og udvikle elevens ressourcer og muligheder for at komme i beskæftigelse.

Vil du vide mere om FN’s verdensmål?

Så klik ind på:
www.verdensmaalene.dk