Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte?

Team Rent og pænt er den enhed på Kofoeds Skole, som står for rengøring, vaskeri og produktionsværkstedet. Teamet består at tre fuldtidsstillinger og en række fleks ansatte, samt elever. Enheden har fælles ledelse med medieværkstedet.

Det daglige arbejde i Rent og Pænt er delt to dele. Den ene er elevarbejde, hvor træning i arbejdsfærdigheder står i centrum.  Eleverne får trænet og udviklet sine kompetencer i at gøre professionelt rent eller vaske tøj i et vaskeri. Det betyder, at man skal forestå en pædagogisk indsats f.eks. undervisning eller gennem fælles arbejde med eleverne. Den anden del af arbejdet er at deltage i de praktiske rengørings -og vaskeriopgaver på Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole er en selvejende institution med 110 medarbejdere, som tilbyder hjælp til selvhjælp til voksne ledige. Vi har ca. 4.000 elever årligt og har, ud over hovedskolen i København, også afdelinger i Aarhus og Aalborg. Vi tilbyder rådgivning, undervisning, værkstedslære, økonomisk nødhjælp og meget mere for mange forskellige mennesker.

Arbejdsopgaver
 • Elevarbejde, hvor træning i arbejdsfærdigheder står i centrum.
 • Daglig arbejde med journaler og registrering på computer.
 • Praktiske rengørings- og vaskeriopgaver.
 • Koordinering og tilrettelæggelse af drifts- og arbejdsindsatser.
 • Koordinering af afdelingens fleks ansatte.
 • Bestilling af varer.
 • Logostik omkring udbringning samt afhentning af vasketøj.
Profil

erfaringer

 • Du skal have erfaring i at undervise i rengøringsteknik, arbejdsmiljø og logistik.
 • Du skal have erfaringer i arbejdet med socialt udsatte og dermed have en forståelse og rummelighed i forhold til menneskers sociale problemer.

teoretisk

 • Du har som minimum dokumenteret akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik eller tilsvarende.

personlige

 • Gode samarbejdskompetencer
 • Arbejdsom og engageret
 • God til at skabe relationer
 • Pædagogisk tæft
 • Humoristisk og motiverende
Ansættelsesforhold mv.

Ansættelsen er med tiltrædelse gerne fra den 1. marts 2020. Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer på Det Statslige Område (OAO-S), samt cirkulære om organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole.

 

Søg stillingen her.

Kontakt og ansøgning

Læs mere om Kofoeds Skole på www.kofoedsskole.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lars Michael Reiff på 41733114, og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler i uge 5.