Det går din støtte til

Vores arbejde afhænger i høj grad af private donationer. Hver dag kommer der ca. 600 socialt udsatte mennesker fordelt på alle fire Kofoeds Skoler. Det er en mangfoldig gruppe, og hver bruger har brug for noget forskelligt. Private donationer gør det muligt at imødekomme de mange behov, f.eks. at starte projekter, holde arrangementer og afhjælpe akutte behov.

Med din julestøtte kan vi tilbyde vores brugere:

  • Julefrokost i værksteder og undervisningshold
  • Julegaver til juleaften på Kofoeds Skole
  • En julemenu til alle juleaften
  • En billet til julebanko på Kofoeds Skole
  • Julegaver til udsatte unge i Kofoeds Kælder
  • Stor julefrokost 2. juledag i samarbejde med NETTO

Fradragsregler

Kofoeds Skole er godkendt efter Ligningslovens § 8A.
Siden 2012 betyder nye skatteregler, at du kan trække hele dit samlede bidrag fra i skat. For 2017 er det højst 15.000 kroner.

Indberetningen foregår helt automatisk. Har du oplyst dit CPR-nummer til Kofoeds Skole, sørger vi for, at dine samlede bidrag bliver opgivet til SKAT.

Har vi ikke dit CPR-nummer, kan du skrive en e-mail til fundraising@kofoedsskole.dk eller ringe på 41 73 32 80.

Ifølge SKAT kan der gå tre til fire uger, inden vores indberetning kan ses i din skattemappe på www.skat.dk

Her kan du læse om SKATs regler for donationer til velgørende foreninger.

støttemedlemskontingentet på 200 kr. om året er ikke fradragsberettiget og bliver derfor ikke indberettet til SKAT.

Alle oplysninger om såvel bidrag som CPR-nummer behandles fortroligt.