Mange udsatte rammer bunden i julen.
Hjælp os med at gøre julen mindre udsat.

Din julestøtte går blandt andet til at holde juleaften på Kofoeds Skole for 350 sociale udsatte mennesker, sørge for at de alle får en julegave med sig hjem samt at de får en mulighed for deltage i forskellige sociale arrangementer på Kofoeds Skole i løbet af december måned.