Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte? Vi søger to nye medarbejdere, der sammen med teamets i alt 4 medarbejdere, og værkstedets elever, udgør et levende arbejdsfællesskab, hvor vi arbejder med layout, print, web, foto og video samt animation, tryk af skilte og tryk på tekstil.

Medieværkstedet er et levende og kreativt værksted med mange forskellige opgaver både for Kofoeds Skole og for eksterne kunder. Vores arbejdsmiljø er innovativt og udviklende med plads til kreativitet og til at tænke bredt og stort. Værkstedet er et pædagogisk læringsmiljø for elevernes faglige og sociale udvikling. Formålet med pædagogikken er at hjælpe eleverne til at forbedre deres personlige, faglige og sociale kompetencer gennem et arbejdsfællesskab, og for derved at bringe eleverne tættere på arbejdsmarkedet.

Vores ønsker til dig som en af de nye kolleger er, at du har en pædagogisk uddannelse, faglig bredde og erfaring med socialt udsatte således, at du sammen med dine øvrige kollegaer kan skabe et godt pædagogisk arbejdsmiljø i forhold til elever, resten af skolens medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Medieværkstedet understøtter Kofoeds skoles overordnede strategier herunder kommunikationsstrategi.

Kofoeds Skole er en selvejende institution med 100 medarbejdere, som tilbyder hjælp til selvhjælp til voksne ledige. Vi har ca. 4.000 elever årligt og har, ud over hovedskolen i København, også afdelinger i Aarhus og Aalborg. Vi er et tilbud til mennesker, som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Vi har et stort udbud af rådgivning, undervisning, værkstedsfag og projekter.

 

Vi tilbyder et job hvor opgaverne består af:

 • Elevarbejde, hvor træning i arbejdsfærdigheder står i centrum
 • Dagligt arbejde med journaler og registrering på computer
 • Koordinering og tilrettelæggelse af drifts- og arbejdsindsatser
 • Sammen med dine kollegaer planlægge og koordinere de arbejdsforløb, der tilbydes i værkstedet. I indgår i et tæt samarbejde, blandt andet som backup for hinanden
 • Kontakt til eksterne kunder, herunder opsøge nye kunder
 • Modtage og visitere elever til Medieværkstedet
 • Gennemføre afklarende og opfølgende samtaler med elever, herunder gennemføre handleplanssamtaler

 

Den ene stilling – hvor hovedopgaverne lægger vægt på layout og trykning:

 • At arbejde med såvel online og offline layout og produktion, herunder trykning
 • At arbejde med og udvikle Kofoeds Skoles visuelle identitet
 • Være rutineret i Adobe Creative Cloud: Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate mm.
 • Være rutineret i HTML5, CSS3, WordPress
 • At arbejde innovativt med Kofoeds Skoles SoMe univers
 • Fusion 360 eller andre 3D modelings programmer
 • At arbejde med mangfoldige interne trykopgaver, bl.a. kataloger, visitkort, etiketter, tryk på tekstil, skilte mm.

 

Den anden stilling – hvor hovedopgaverne lægger vægt på film og sociale medier:

 • Være rutineret i Adobe Creative Cloud: Premiere Pro, After Effects, Lightroom mm.
 • Være rutineret i HTML5, CSS3
 • At arbejde innovativt med Kofoeds Skoles SoMe univers
 • Lige fra mobile enhed til professionelt AV udstyr, kunne tilrettelægge, film og klippe levende aktuelle historier fra Kofoeds Skoles og få disse videre formidlet via skolens platforme
 • Løbende at holde Kofoeds Skoles billedbank aktuel og opdateret

 

Profil

erfaringer

 • Du har solid arbejdserfaring med socialt udsatte, der har sammensatte sociale problemer.
 • Du har erfaring med pædagogiske forløb, som har fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.
 • Du har erfaring i at undervise i grafiske applikationer.
 • Du har instruktions- og vejledningserfaring.
 • Du har arbejdsmæssig erfaring med at gennemføre samtaler med elever / brugere, og efterfølgende skriftlig afrapportering til eksterne parter.
 • Du har branche erfaring og vil kunne bringe denne faglighed og erfaring i spil sammen med eleverne og det øvrige team.

 

teoretisk

 • Du har en pædagogisk uddannelse, anden relevant professionsbachelor eller tilsvarende uddannelse og relevant uddannelse inden for medieområdet, se her under den specifikke stilling, hvilke ønsker der er til faglige kompetencer.

 

personlige

 • Du er praktisk anlagt og trives med stor aktivitet og mange mennesker.
 • Du er empatisk og har lyst til at arbejde professionelt med voksne mennesker, der er socialt udsatte.
 • Du kan lide at samarbejde, og vil gerne udvikle dig fagligt.
 • Du er god til at skabe og bevare relationer.
 • Du er rolig, humoristisk og motiverende.

 

Søg stillingen her

Ansøgningsfristen er søndag den 9. maj.

 

Ansættelsesforhold mv.

Tiltrædelse gerne fra den 1. juli 2021, eller tidligere efter aftale. Stillingen er på 37 timer. Ansættelsen sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer på Det Statslige Område (OAO-S), samt Organisationsaftale for socialpædagogiske medarbejdere på Kofoeds Skole eller organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere/teamledere ved Kofoeds Skole.

 

Kontakt

Læs mere om Kofoeds Skole på www.kofoedsskole.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Gitte Bengtsson på 41733134 og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler den 19. maj 2021.