Socialt topmøde 2021: Fremtidens Sociale Indsats

Invitation til vidensseminar 6.-8. oktober 2021
på Socialpædagogisk Seminarium Ilulissat

Tid
Onsdag den 6. oktober kl. 15.00 – 18.00
Torsdag den 7. oktober 9.00- 16.00
Fredag den 8. oktober 9.00-  12.00

Formål med seminaret er

  • At få aktuel ny viden
  • Deling af viden (som indsatser kan bygge videre på – en videreudvikling af allerede erhvervet viden)
  • Forankring af viden og kompetencer (i Grønland, så det sikres at viden og kompetencer bliver i landet)
  • Sikre et tvær-organisatorisk og tværfaglig perspektiv på ”Fremtidens sociale indsats”
  • Et sted at henvende sig for grønlandsksproget litteratur, undersøgelser, forskningsprojekter, m.m. som er/ kan være relevant for fremtidens sociale indsatser.
  • Et sted at orientere sig ud til/ fra. Fastholde fokus på ”fremtidens sociale indsats” ved f.eks. rundsendelse af nyhedsmails, nyhedsfeed omkring nye indsatser uanset organisatorisk forankring

Og med tanke på bagkanten af en lang pandemiperiode:

  • at være sammen og skabe netværk og relationer.

Form
Seminaret vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra aktuelle forskere og sociale aktører, herunder mulighed for spørgsmål og kommentarer. Mellem oplæggene vil være en drøftelse af oplæggene set i forhold til seminarets formål. Der vil være tolkning. Der vil blive udarbejdet en skriftlig rapport/opsamling fra seminaret.

Inviterede
Forskere, sociale aktører i Grønland (NGOère og kommunale medarbejder, relevante medarbejdere i departementerne og politikere)

Tilmelding
Deltagelse i seminariet er gratis. Deltagerne betaler selv rejse og logi.
Ved tilmelding skriv venligst fulde navn og arbejdssted
Tilmelding senest den 15. september 2021
Eventuelle spørgsmål og tilmelding til robert@kofoedsskole.dk

Program

Onsdag d. 6. oktober
14.30-15.00
Ankomst og registrering

15.30-16.00
Velkomst ved Socialpædagogisk Seminarium

16.00-16.15
Praktiske informationer og gennemgang af programmet

16.15-17.00
Aviaja Egede Lynge: Et børneperspektiv på fremtidens sociale indsats
Aviaja Egede Lynge er børnetalsperson og socialantropolog. Human right advocates program Columbia University. Medlem af akademisk råd. Global Leadership School for Indigenous Peoples.

17.00-18.00
Decentrale drøftelser

Torsdag d. 7. oktober
09.00-09.45
Peter Berliner: Fokus på styrkerne i Grønland og udnyttelse af ressourcer i samfundet med udgangspunkt i projekt Paamiut Asasara, Siunissaq og Kunst og Fællesskab
Peter Berliner er professor i psykologi ved Institut for samfund, økonomi og journalistik, Ilimmarfik

10.00-10.45
Bonnie Jensen: Oplevelser af at blive og være anbragt på døgninstitution i Grønland
Bonnie Jensen er Ph.d ved Afdeling for Samfundsvidenskabelige Studier, Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik

10.45-11.00
Pause

11.00-12.00
Decentrale drøftelser

12.00-13.00
Frokost på Socialpædagogisk seminarium

13.00-13.45
Flavia Devonas Hoffmann: Æstetiske og kreative læreprocesser i det socialpædagogiske arbejde i Grønland
Flavia Devonas Hoffmann er lektor på Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat og Ph.d.-kandidat ved OsloMet

13.45-14.00
Pause

14.00- 14.45
Steven Arnfjord: Et grønlandsk perspektiv for hjemløse og udsatte
Steven Arnfjord er afdelingsleder, lektor Ph.d., sociolog, Institut for samfund, økonomi og journalistik,  afdelingen for samfundsvidenskabelige studier, Ilimmarfik

14.45-15.00
Pause

15.00-16.00
Decentrale drøftelse

16.00–17:30
Vi går en tur ud til Isfjorden – hvis vejret og stemningen er til det. … måske kunne vi få lov at kigge ind på det nye herberg, der ligger på vejen derud

19.00
Fælles middag

Fredag den 8.oktober

9.00-9.05
Godmorgen

9.05- 9.50
Kirsten Olesen:  Udsatte voksne – hvordan tager vi udgangspunkt i borgerens behov, når vi etablerer rammer og samarbejder om borgeren – og med borgeren”.
Kirsten Olesen er afdelingschef i Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked

9.50- 10.00
Pause

10.00-10.45
Helle Rabøl Hansen: Hvad kan vi gøre ved mobning i den grønlandske skole
Helle Rabøl Hansen er adjunkt, ph.d. og jurist, ekstern lektor ved Danmarks pædagogiske universitet, Aarhus universitet

Der taget forbehold for eventuelle ændringer i programmet.

Seminariet er arrangeret af Kofoeds Skole og Socialpædagogisk seminar og finansieret af Villum Fonden, Oak Foundation Denmark og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinneey Møllers Fond til almene Formål.