Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte mennesker?
Vi søger en uddannet pædagog 31 timer ugentlig, med tiltrædelse gerne den 1. januar 2020.

Stillingen er fordelt mellem 16 timer i Naapiffik og 15 timer i Miteq. Naapiffik er et mødested for udsatte grønlændere i København, beliggende på Kofoeds Skole på Amager. Miteq er et botilbud for op til 5 udsatte grønlandske kvinder, beliggende samme sted.

Vi ønsker en uddannet pædagog, som har socialpædagogisk erfaring, er rummelig og empatisk og formår at arbejde med målgruppen ud fra principperne om ”hjælp til selvhjælp”. Vores målgruppe har forskellige sociale og psykiske udfordringer, flere er hjemløse og misbrugende. Du skal kunne bevare overblik og sikre struktur og ro i kaotiske situationer.

Kofoeds Skole er et tilbud for mennesker, som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Som medarbejder i Naapiffik – og i øvrigt på resten af Kofoeds Skole – er det vores opgave, at gøre det mere overskueligt at finde vej til et mere aktivt liv, hvad enten det handler om at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller få mere indhold i hverdagen.

 

Arbejdsopgaver, Naapiffik

 • Relationsarbejde.
 • Bisidder for brugerne efter behov samt yde socialfaglig støtte til at løse akutte sociale udfordringer.
 • Motiverende samtaler og aktiviteter.
 • Planlægge og gennemføre kreative aktiviteter og projekter, herunder ekskursioner.
 • Praktiske opgaver, bl.a. madlavning og rengøring sammen med brugerne (det fælles tredje).
 • Opsøgende arbejde.

 

Arbejdsopgaver, Miteq

 • Handleplaner.
 • Ugentlige beboermøder.
 • Samtaler, rådgivning og socialfaglig støtte til beboerne.
 • Viceværtfunktion, dvs. sørge for at de fysiske rammer er rare og i orden.
 • Visitation og udslusning.
 • Eksternt samarbejde.

 

Kvalifikationer

Erfaring

 • Det kan være en fordel at have indsigt i grønlandsk kultur og sprog.
 • Erfaring i pædagogisk arbejde med udsatte mennesker.

Teoretisk

 • Pædagogisk uddannelse.
 • Gerne hygiejnekursus.
 • Gerne kørekort.

Personlige

 • Du kan bevare overblik, struktur og ro i kaotiske situationer.
 • Du er rummelig og empatisk, har humor og kan arbejde professionelt med udsatte mennesker.
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret, samt have lyst til at bidrage til den faglige udvikling på stedet.
 • Du formår at skabe og bibeholde den gode samarbejdsrelation til vores målgruppe, kolleger og samarbejdspartnere.
 • Du har gode formulerings- og dokumentationsevner.

 

Ansættelsesforhold

Ansættelsen er med tiltrædelse fra d. 1. januar 2020 (eller snarest derefter) og i gennemsnit 31 timer ugentlig.

Naapiffik har åbent på hverdage 8-21 og i weekender klokken 9-16. Vi er pt. 6 medarbejdere med skiftende arbejdstider. Din arbejdstid vil kræve fleksibilitet, da du skal regne med ca. en uges aftenvagt, en uges dagvagt og en weekend i løbet af en normperiode (ved fuld tid 4 uger). Vi tager til vores ejendom i Sorø med forskellige grupper af elever flere gange om året, hvor der indgår overnatning.

Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer på Det Statslige Område (OAO-S), samt Organisationsaftale for organisationsaftalen for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole (SL).

Arbejdssted

Holmbladsgade 120, 2300 København S

Søg stillingen her.

 

Kontakt

Læs mere på www.kofoedsskole.dk om Kofoeds Skole og Naapiffik. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Susanne Mejer på 41733049, og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler den 20. november 2019.

Ansøgningsfrist: 13-11-2019