Vil du bruge din socialpædagogiske erfaring og empati på et botilbud for grønlandske kvinder?
Vi søger en erfaren socialpædagog 20 timer ugentligt, med tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi søger en erfaren socialpædagog med stærke relationskompetencer til Miteq – et botilbud for grønlandske kvinder i udsatte positioner. Miteq er et § 107-botilbud for grønlandske kvinder med fem pladser, beliggende på Kofoeds Skole på Amager. Som medarbejder i Miteq bliver du kontaktperson for to beboere og ansvarlig for det pædagogiske arbejde i tæt samarbejde med din kollega og din teamleder. Desuden kommer du til at samarbejde tæt med medarbejderne i Kofoeds Skoles mødested for grønlændere: Naapiffik.

For at lykkedes i jobbet som socialpædagog på vores botilbud Miteq forventer vi at du:

  • Er omsorgsfuld, empatisk og formår at arbejde selvstændigt i en, til tider, kaotisk hverdag.
  • Har lyst til at arbejde med mennesker med komplekse sociale, psykiske og misbrugsrelaterede udfordringer.
  • Kan skabe og bibeholde en god samarbejdsrelation til vores målgruppe, kolleger og samarbejdspartnere.
  • Har lyst til at være en del af en arbejdsplads, hvor du har stor indflydelse på at sætte præg på den pædagogiske udvikling og praksis.

Lyder det som noget for dig?

Læs mere om Miteq og vores særlige tilbud til grønlændere i udsatte positioner her:
https://menneskermedmere.dk/vorestilbud/udsattegroenlaendere/

Foto: Yechiela Pojanamesbaanstit