Persondata på Kofoeds Skole

På Kofoeds Skole arbejder vi ud fra en grundtanke om, at ethvert menneske glædes og vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv. Kernen i alt skolens arbejde er en dyb respekt for det enkelte menneske. Vi tror på, at alle har lige værd og ret i samfundet. Derfor er det meget vigtigt for os, at alle persondata bliver behandlet ens – hvad enten man er bidragsyder, medarbejder, frivillig, kunde eller elev på Kofoeds Skole. Det betyder bl.a., at Kofoeds Skole behandler persondata fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Når vi arbejder med persondata, gør vi desuden meget ud af at ensrette og standardisere vores processer, så de gælder for alle typer persondata – og alle mennesker.

Nye EU-regler om håndtering af personoplysninger

Som du måske ved, træder EU´s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov i kraft den 25. maj 2018. I den forbindelse har vi opdateret vores vilkår for, hvordan vi håndterer person- og elevoplysninger. Vi skriver for at informere dig om de nye regler.

Hvad betyder de nye regler for dig?

Formålet med de nye EU-regler er at beskytte dig, når virksomheder og organisationer håndterer oplysninger om dig. Blandt andet har du mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvor længe vi opbevarer dem. Herudover har du også ret til på visse betingelser at få rettet eller helt slettet bestemte oplysninger om dig, som du ikke ønsker at vi har registreret.

Er du elev på Kofoeds Skole?

På Kofoeds Skole behandler dine persondata for bl.a. at kunne vejlede og rådgive dig bedst muligt. Derudover anvender vi dine personlige data for at kunne:

– Indskrive dig som elev på skolen
– Tilmelde dig værksteder eller undervisning
– Tilsende dig information om de nye tilbud vi har, eller om ændringer, som f.eks. aflysning af hold
– Tilsende dig information om sociale arrangementer på Kofoeds Skole

Herudover bruger vi dine personlige data i samråd med dig, når du ønsker at der udarbejdes en elevplan med mål og delmål for dit forløb her på Kofoeds Skole. Vi indhenter altid dit skriftlige samtykke først, hvis vi indhenter informationer fra andre offentlig instanser, som f.eks. kommunen. Der bliver derfor aldrig indhentet eller videregivet nogen oplysninger om dig, uden at du har givet din udtrykkelige tilladelse til det.

Er du bidragsyder, frivillig eller kunde hos Kofoeds Skole?

På Kofoeds Skole bruger vi data fra både bidragsydere, frivillige og kunder til at målrette og tilsende nyheder og markedsføringsmateriale omkring skolens arrangementer tilbud og nye produkter. Derudover bruger vi nogle data til at indberette støttebidrag til SKAT, sådan så vores bidragsydere kan få fradrag for deres donation.

Brud på persondatalovgivningen

Skulle du som elev, medlem, kunde, frivillig eller samarbejdspartner have spørgsmål om dine personlige oplysninger eller har du brug for information om, hvordan du får adgang til eller sletter dine gemte data, kan du skrive til: persondata@kofoedsskole.dk

Det samme gør sig gældende hvis du som registreret ønsker at gøre brug af en eller flere af de rettigheder, som udspringer af persondatalovgivningen.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På e-mail: dpo@kofoedsskole.dk
  • Ved brev: Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120, 2300 København S, att. ”Databeskyttelsesrådgiveren”

Du kan også læse om vores privatlivs- og cookiepolitik her.