Søg stillingen her:

Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte? Team Produktion & Rengøring er det team på Kofoeds Skole, som står for rengøring, vaskeri og Produktionsværksted. Teamet består af tre fuldtidsmedarbejdere, 6 medarbejdere på fleksvilkår og en teamleder, der også er teamleder for Medieværkstedet.

Produktion & Rengøring er et pædagogisk optræningsenhed, hvor træning af arbejdsfærdigheder står i centrum. Målgruppen er voksne ledige, der oplever at have forskellige sociale og psykiske problemstillinger, som gør det svært at indgå på arbejdsmarkedet.

Det daglige arbejde i teamet består af to lige vigtige dele. Den ene er elevarbejde, hvor eleverne får trænet og udviklet deres kompetencer ved at deltage i produktionen på Produktionsværkstedet, Vaskeriet eller ved at gøre professionelt rent. Det betyder, at du sammen med dine kolleger skal forestå en pædagogisk indsats via undervisning og inddragelse i produktionen – her bruger vi metoden ”det fælles tredje”. Den anden del af arbejdet er logistik, koordinering og planlægning, samt praktisk udførelse af opgaverne i værkstedet.

Vi ønsker en kollega, der har en pædagogisk uddannelse eller anden relevant professionsbachelor, faglig bredde og erfaring med socialt udsatte således, at du sammen med dine to kollegaer kan skabe et godt pædagogisk arbejdsmiljø i forhold til elever, resten af skolens medarbejdere, kunder og samarbejdsparter.

Kofoeds Skole er en selvejende institution med 100 medarbejdere, som tilbyder hjælp til selvhjælp til voksne ledige. Vi har ca. 4.000 elever årligt og har, ud over hovedskolen i København, også afdelinger i Aarhus og Aalborg. Vi er et tilbud til mennesker, som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Vi har et stort udbud af rådgivning, undervisning, værkstedsfag og projekter.

Vi tilbyder et job hvor opgaverne består af:

 • Elevarbejde, hvor træning i arbejdsfærdigheder står i centrum.
 • Sammen med dine kollegaer planlægge og koordinere de arbejdsforløb, der tilbydes i værkstedet. I indgår i et tæt samarbejde, blandt andet som backup for hinanden.
 • Koordinering, tilrettelæggelse og udførelse af drifts- og arbejdsindsatser.
 • Dagligt arbejde med journaler og registrering på computer.
 • Bestilling af varer, samt logistik omkring udbringning af varer.
 • Kontakt til eksterne kunder, herunder opsøge nye kunder.
 • Modtage og visitere elever til Produktion & Rengøring.
 • Gennemføre afklarende og opfølgende samtaler med elever, herunder gennemføre handleplanssamtaler.

Profil

erfaringer

 • Du har solid arbejdserfaring med socialt udsatte, der har sammensatte sociale problemer.
 • Du har erfaring med pædagogiske forløb, som har fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.
 • Du har erfaring i at undervise i rengøringsteknik, arbejdsmiljø og logistik. Eller relevant viden vedrørende rengøringsteknik, arbejdsmiljø og logistik.
 • Du har instruktions- og vejledningserfaring.
 • Du har arbejdsmæssig erfaring med at gennemføre samtaler med elever / brugere, og efterfølgende skriftlig afrapportering til eksterne parter.
 • Erfaring fra rengøringsbranchen, en produktionsvirksomhed, kundekontakt og salgsarbejde vil være en stor fordel.

teoretisk

 • Du har en pædagogisk uddannelse, anden relevant professionsbachelor eller tilsvarende uddannelse.

personlige

 • Du er praktisk anlagt og trives med stor aktivitet og mange mennesker.
 • Du er empatisk og har lyst til at arbejde professionelt med voksne mennesker, der er socialt udsatte.
 • Du kan lide at samarbejde, og vil gerne udvikle dig fagligt.
 • Du er god til at skabe og bevare relationer.
 • Du er rolig, humoristisk og motiverende.

Ansættelsesforhold mv.

Tiltrædelse fra den 1. april 2020, eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer. Ansættelsen sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer på Det Statslige Område (OAO-S), samt Organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole eller organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole.

Kontakt

Læs mere om Kofoeds Skole på www.kofoedsskole.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lars Michael Reiff på 41733114 og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler den 20. februar 2020.

Ansøgning

Send din ansøgning senest d. 16. feb. 2020 med CV og eksamensbevis sendes via statens e-rekrutteringssystem – tryk på ”søg stillingen”.

Søg stillingen her: