Kofoeds Skole fik en ny whistleblowerordning den 17. december 2021.
Det nye ved whistleblowerordningen er, at ansatte, tidligere ansatte, samarbejdspartnere og underleverandører får en dedikeret whistleblowerplatform. Her kan de anonymt gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, de har oplevet på Kofoeds Skole. Herefter kan en betroet whistleblowerenhed undersøge forholdene nærmere. Uden at indberetteren skal frygte repressalier.

”Vi arbejder med sårbare mennesker og dem skal vi være sikre på bliver behandlet ordentligt.” siger forstander på Kofoeds Skole, Robert Olsen, og fortsætter: ”Derfor er det både vigtigt og nyttigt at Kofoeds Skole har fået en Whistleblowerordning, hvor man anonymt kan klage over forhold på vores tilbud.”

Ny whistleblowerordning er kun til alvorlige forhold

Den ny whistleblowerordning skal udelukkende benyttes til alvorlige sager. For eksempel strafbare forhold eller grove og gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinier – og du skal have konkret viden eller begrundet mistanke, før du indberetter sådanne forhold.
Ved mindre alvorlige forhold kan du henvende dig til Kofoeds Skoles ledelse, din teamleder, din tillidsrepræsentant eller skolens Arbejdsmiljøgruppe.

Elever, pårørende og andre personer har siden 1. november 2021 haft adgang til Socialtilsynets Whistleblowerordning. Det er fortsat den ordning de skal bruge, hvis de oplever ulovlige, eller kritisable forhold på Kofoeds Skole.

Læs mere om den ny whistleblowerordning

Du kan læse mere om, hvordan du bruger Kofoeds Skoles nye whistleblowerordning for ansatte og hvilke forhold der er omfattet af ordningen her: https://menneskermedmere.dk/kontaktos/whistleblowerordning/

Kofoeds Skoles nye whistleblowerordning er en del af beslutningen om at indføre whistleblowerordninger på hele det statslige område.