Ny Miljøplads på Kofoeds Skole

Donation på 6.282.000, fra Den A.P. Møllerske Støttefond, forbedrer bæredygtighed og arbejdsforhold på Kofoeds Skole, ved at finansiere etableringen af en ny Miljøplads på skolen.

Kofoeds Skole på Holmbladsgade 120 har, i de seneste år, gennemgået en større udvikling. Skolen har arbejdet intensivt med bæredygtighed; med at få et mere udadvendt ansigt; og være en mere integreret del af byen. Nu muliggør Den A.P. Møllerske Støttefond det næste skridt i skolens rejse mod en mere bæredygtig hverdag, ved at donere 6.282.000 kr til at etablere en ny Miljøplads.

Ny miljøplads forbedrer arbejdsforholdene

Miljøpladsen er et af Kofoeds Skoles arbejdende ’værksteder’ – et tilbud til voksne mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. For nogle år siden frasolgte Kofoeds Skole en del af skolens areal til Københavns Kommune, hvor den tidligere Miljøplads lå. Siden har skolen ledt efter en ny permanent løsning for sortering af affald. Derfor bringer det stor glæde, at en ny Miljøplads nu kan realiseres, med donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

”Vi ser frem til at få nogle faciliteter til at arbejde med kildesortering, som er en integreret del af skolens gårdmiljø. Det giver bedre forhold for undervisning af skolens elever og medarbejdere i affaldssortering og genanvendelse” udtaler Bo Dahl Pedersen, der står for den daglige drift af det sociale værksted.

Et godt samarbejde med kommunen

Samarbejdet mellem Københavns Kommune og Kofoeds Skole er godt. Ved siden af den ny miljøplads etablerer Københavns Kommune en nærgenbrugsstation, til glæde for beboere i området. Og på det frasolgte område etableres 12 ’skæve boliger’, til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Det er forventningen, at der kan opnås et løft af både Miljøplads og Nærgenbrugsstation, ved at etablere dem samtidig, samt at de 12 skæve boliger vil drage fordel af nærheden til Kofoeds Skole.

Illustrationerne er udarbejdet af COBE A/S, som er arkitekter på både Kofoeds Skoles ny miljøplads og på Københavns Kommunes kommende nærgenbrugsstation på Holmbladsgade. Bygningerne med begrønning på taget er Københavns Kommunes nærgenbrugsstation.

Illustrationer: COBE A/S