På baggrund af myndighedernes seneste anbefaling er Kofoeds Skole midlertidigt lukket. Det betyder at Kofoeds Skole i Aalborg, Aarhus og København holder lukket fra og med torsdag d. 12. marts og indtil videre. Værkstederne, skolens socialøkonomiske butikker, rådgivning, Kofoeds Kælder, Naapiffik (Kofoeds Skoles tilbud til udsatte grønlændere) og al undervisning i Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO) vil derfor være lukket ind til videre. Dog med nedenstående undtagelser:

  • Kofoeds Skoles Ungdomsboliger holdes åbne
  • Der vil være telefonisk kontakt til skolens elever – gennem værksteder og skolens administration
  • Der vil blive arrangeret en madudleveringsordning til de af skolens elever, som har behov for dette
  • I tilfælde af behov, vil der kunne blive udleveret effekter f.eks. tøj til skolens elever