Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger består af fire villaer på Amager for unge, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen og lære at begå sig i egen bolig.

I Kofoeds Skoles Ungdomsboliger kan unge hjemløse komme igennem det lange seje træk, det ofte er, at få sit liv tilbage på skinner efter at have oplevet hjemløshed og andre sociale problemer.

Vægt på en aktiv hverdag
Alle botilbuddene lægger vægt på, at de unge skal have en aktiv hverdag med undervisning eller aktivering uden for huset, for eksempel på Kofoeds Skole. Vi tilrettelægger indholdet i dagligdagen med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov.

I samarbejde mellem beboer, kontaktpædagog og vores socialrådgiver udarbejder vi en udviklingsplan for den unges ophold og udslusning fra bofællesskabet frem mod et bedre liv.

Boliger til 18-30 årige med psykosociale problemer
Ungdomsboligerne i Kofoeds Skoles regi er for unge mellem 18-30 år med psykosociale problemer. De unge har forskellige sociale og psykiske problemer, som gør det svært at leve et almindeligt ungdomsliv. Mange af dem er hjemløse. Andre er mentalt hjemløse, hvor de slås med andre problemer end fattigdom og et manglende sted at bo. De har ikke noget sted at høre til eller noget netværk.

De unge har for det meste ingen eller kun ringe erhvervserfaring. De har svært ved at følge ordinære uddannelsesforløb og er vanskelige at aktivere. De er uafklarede med hensyn til fremtiden, har svært ved at strukturere dagen og mangler socialt netværk.

Kontakt

Teamleder (Badensgade 45 & Thingvalla Allé 21)
Lotte Keng
tlf.: 41 73 30 16
mail: lottek@kofoedsskole.dk

Teamleder (Peder Lykkes Vej 33 & 45)
Lone M. Jensen
tlf.: 41 73 30 22
mail: lonej@kofoedsskole.dk

For visitation kontakt:

Socialrådgiver
Frey Sonne
tlf.: 41 73 30 02
mail: freys@kofoedsskole.dk

Holger Nielsens Ungdomsboliger (HNU)

På HNU bor der 11 unge; alle med forskellig alder, køn og baggrund.

HNU er et §110 herberg, og alle de unge hos os har været hjemløse i kortere eller længere tid. Opholdet hos os varer ca. 1½ år. Udover midlertidigt tag over hovedet er en del af vort tilbud også pædagogisk støtte efter SEL §85. Støtten hos os kan deles op i forskellige hovedgrupper; herunder bo-træning, socialisering, motiverende samtaler af forskellig karakter og afklarende samtaler ift. job/ uddannelse/ evt. fremtidigt behov for støtte i egen bolig.

Vi lægger vægt på, at HNU er et hjem for os alle, når vi er der sammen. dette betyder bla., at vi spiser sammen en gang om ugen, vi holder husmøder en gang om måneden, vi rydder op efter os selv og der, hvordet trænger, og ikke mindst så gør vi alle rent på fælles områderne og badeværelserne en gang om ugen.

Adresse

Peder Lykkes Vej 45
2300 København S

Kontakt

Teamleder
Lone M. Jensen
tlf.: 41 73 30 22
mail: lonej@kofoedsskole.dk


For visitation kontakt:

Socialrådgiver
Frey Sonne
tlf.: 41 73 30 02
mail: freys@kofoedsskole.dk

Peder Lykkes Vej 33

På Peder Lykkes Vej 33 bor der 7 unge; alle med forskellig alder, køn og baggrund.

Peder Lykkes Vej 33 er et §110 herberg, og alle de unge hos os har været hjemløse i kortere eller længere tid. Opholdet hos os varer ca. 1½ år. Udover midlertidigt tag over hovedet er en del af vort tilbud også pædagogisk støtte efter SEL §85. Støtten hos os kan deles op i forskellige hovedgrupper; herunder bo-træning, socialisering, motiverende samtaler af forskellig karakter og afklarende samtaler ift. job/uddannelse/evt. fremtidigt behov for støtte i egen bolig.

Vi lægger vægt på, at Peder Lykkes Vej 33 er et hjem for os alle, når vi er der sammen. Dette betyder bla., at vi spiser sammen en gang om ugen, vi holder husmøder en gang om måneden, vi rydder op efter os selv og der, hvor det trænger og ikke mindst så gør vi alle rent på fælles områderne og badeværelserne en gang om ugen.

Adresse

Peder Lykkes Vej 33
2300 København S

Kontakt

Teamleder
Lone M. Jensen
tlf.: 41 73 30 22
mail: lonej@kofoedsskole.dk


For visitation kontakt:

Socialrådgiver
Frey Sonne
tlf.: 41 73 30 02
mail: freys@kofoedsskole.dk

Badensgade

Badensgade er en §110 institution, med pædagogisk støtte,  hvor der er  plads til 10 beboere i alderen fra 18-30 år. Lige nu bor der 5 unge piger og 5 unge mænd. Vores unge går primært i skole, arbejder eller er i aktivering.

Vi har 1 maddag om ugen, mandag eller torsdag. Der er også i perioder trænings køkken, hvor hvor en eller to beboere som har lyst og har brug for et 4 ugers trænings forløb kan tilmelde sig. Man deltager i planlægning og madlavning.

Vi har en 5 ugers plan med fælles rengøring hvor beboerne skiftes til at gøre rent med deres kontaktperson. De har også en ugl. dag hvor de skal gøre rent på deres toilet.

En gang om ugen har vi mulighed for at tage i en af vores andre huse PLV 33 og få misbrugsundervisning/inspiration. Det er onsdage fra kl 14.30-16.00. Der bliver altid serveret dejlig kage.

Vi tager til Sorø, Louisestiftelsen gerne 1-2 gange om året, enten en hel uge eller en weekend. Gerne med vores søsterhus Thingvalla.

Adresse

Badensgade 45
2300 København S

Kontakt

Teamleder
Lotte Keng
tlf.: 41 73 30 16
mail: lottek@kofoedsskole.dk


For visitation kontakt:

Socialrådgiver
Frey Sonne
tlf.: 41 73 30 02
mail: freys@kofoedsskole.dk

Thingvalla

På Thingvalla allé bor der 7 unge.

På Thingvalla har vi en fælles madordning, hvor vi tilbyder undervisning en gang om ugen samt en fællesspisning.

I huset kan vi tilbyde de unge nadabehandling, som kan hjælpe på stress og uro i krop og sind.

Thingvalla er et lille hyggeligt hus, hvor vi finder det vigtigt at de unge hurtigt føler sig hjemme og velkomne.

Adresse

Thingvalla Allé 21
2300 København S

Kontakt

Teamleder
Lotte Keng
tlf.: 41 73 30 16
mail: lottek@kofoedsskole.dk


For visitation kontakt:

Socialrådgiver
Frey Sonne
tlf.: 41 73 30 02
mail: freys@kofoedsskole.dk

HENT MATERIALE

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til henvende dig i ‘Kofoeds Kant’ eller ringe og høre mere om vores tilbud.
Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.00 og fredag fra kl. 9.30 – 13.00.