Unge hjemløse

Antallet af hjemløse unge under 30 år, er den gruppe af hjemløse, der ved de sidste mange hjemløsetællinger er steget mest. Da gruppen af 18-29 årige blev opgjort i tællingen fra 2017, udgjorde den 2.292 personer, svarende til 36 % af det samlede antal hjemløse i Danmark.

Kofoeds Skole er meget opmærksomme på denne problematik, og har en række tilbud for unge hjemløse, herunder et anonymt kontaktsted og et midlertidigt botilbud.

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger (KSU)

Mål for Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger vil gerne give unge udsatte lysten til livet. Det sker gennem at skabe trygge rammer og drage omsorg for den unge under det midlertidige ophold i en af boligerne. Vi vil i det daglige arbejde støtte den unge til bedre at kunne tage vare på sig selv. Vores rolle er at være facilitator i den unges liv med respekt for den unges ønsker og behov, hvad enten det drejer sig om beskæftigelse, bolig, behandling eller helt almindelige dagligdags ting.

Vi vil gennem vores arbejde ruste den enkelte til at begå sig i samfundet, som individ og som borger.

Den nuværende målsætning er revideret i 2013. Målsætningerne hviler på § 110 og i Lov om social service, samt støtte via § 85.

Målgruppe for Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger (KSU) råder over i alt 44 døgnpladser for unge ml. 18-30 år, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen. Døgnpladserne er et botilbud efter Servicelovens § 110 (midlertidig boform) og § 85 (socialpædagogisk støtte). Fælles for mange beboere er, at de oplever at have forskellige sociale og psykiske problemstillinger, som gør det svært for dem at leve op til forventningerne om et almindeligt ungdomsliv.

Dagligdagen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov, og alle ophold ser forskellige ud. Der kan under opholder blandt andet arbejdes med botræning, netværk og en meningsfuld hverdag. Personalet kan derudover være behjælpelige med at bistå beboerne i at blive afklarede med uddannelse eller lignende. Der er i udgangspunktet en maksimal opholdsperiode på halvandet år.

Betaling

Kommunens opholdsbetaling i KSU (§ 85) er i 2023 på 10.643 kr. pr måned.
Beboerens egenbetaling (§ 110) er 96,71 kr. i døgnet.
Opholds- og egenbetaling reguleres årligt.

Rammer

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger fordeler sig på 4 adresser på Amager. Pladserne fordeler sig således:

Holger Nielsens Ungdomsboliger (HNU) – 11 pladser
Badensgade – 10 pladser
Thingvalla Allé – 7 pladser
Peder Lykkes Vej (PLV) – 7 pladser
Kofoeds Kælder – 8 pladser (klubværelser)

Man får privat værelse og deler bad, toilet samt køkken og fællesområder med øvrige beboere. Man får egen aflåst plads i køleskab og eget køkkenskab. Der er dertil udearealer i alle huse.

Alle huse har fællesspisning én gang ugentligt (frivilligt) samt fællesmøde én gang månedligt (obligatorisk). Derudover indgår alle beboere i en rengøringsturnus.

Der er stof-, alkohol-, gæstepolitikker i alle matrikler. Vi bestræber os i Kofoeds Skoles Ungdomsboliger på at have et reglement der afspejler vores målgruppes behov for en normaliseret livsførelse under deres ophold hos os, samtidig med at overholde øvrig lovgivning. Brud på dette reglement kan medføre advarsler og i sidste ende en udskrivning af tilbuddet.

Pædagogisk personale

Der arbejder socialpædagogisk personale i samtlige matrikler, samt 2 teamledere fordelt på de 4 matrikler. Der findes ligeledes tjenesteboliger i alle matrikler. Man tildeles ved indflytning en kontaktpædagog. Det pædagogiske personale er til stede i huset alle hverdage. Dertil hører en bagvagtsordning, som kan kontaktes at husets beboere hele døgnet ved akut behov for hjælp.

Tilsynsrapport

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet for at vurdere kvaliteten af tilbuddet efter SEL §§ 109 & 110.
Du kan læse hele tilsynsrapporten her.

Kontakt Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

Socialrådgiver

Direkte nummer: 41 73 32 68

Mail: fannyk@kofoedsskole.dk

Socialrådgiver

Direkte nummer: 41 73 32 81

Mail: jesperh@kofoedsskole.dk

Rundvisning i Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

I videoerne kan du få en kort rundvisning i Kofoeds Skoles Ungdomsboliger og se faciliteterne på de forskellige adresser.

Badensgade

Holger Nielsens Ungdomsboliger

Peder Lykkes Vej

Thingvalla Allé

Visitation

Visitation til begge tilbud foregår ved udfyldelse af visitationsskema.
For tilsendelse af visitationsskema, eller øvrige spørgsmål om tilbuddene, kontakt Kofoeds Skoles Ungdomsboligers socialrådgivere

Socialrådgiver

Direkte nummer: 41 73 32 68

Mail: fannyk@kofoedsskole.dk

Socialrådgiver

Direkte nummer: 41 73 32 81

Mail: jesperh@kofoedsskole.dk

Kofoeds Kælder

Kofoeds Kælder er er et kontaktsted for alle mellem 18 og 29 år, som ikke har noget sted at bo. Det kan være alt fra dig, der sover på gaden, til dig, der låner din vens sofa på tredje måned.

I Kofoeds Kælder er der bl.a. mulighed for:
• 100% anonymitet
• En at snakke med
• Et gratis måltid, bad og rent tøj
• Adgang til internet
• Opladning af mobil
• Kontakt til Københavns Kommunes Hjemløseenhed

På sigt kan vi også støtte dig i kontakten med det offentlige og i samarbejde hjælpe dig videre imod dit eget sted at bo. Kofoeds Kælder er en del af Kofoeds Skoles Ungdomsboliger og støtter hjemløse unge i at skabe en sammenhængende indsats, der skal bringe dem ud af hjemløsheden.

I Kofoeds Kælder vil de unge i første omgang kunne få basal hjælp, som noget at spise, vask af tøj, bad, adgang til Internet og opladning af mobiltelefon. Herudover vil kælderens medarbejdere supplere med samtaler og støtte – f.eks. til at genskabe kontakt med familie, venner, hjemkommune og andre myndigheder.

På årsbasis forventer Kofoeds Kælder at komme i kontakt med 50-100 unge hjemløse under 30 år, og at to tredjedele af de unge, som det lykkes at få ind i projektet, vil komme ud af hjemløsesituationen i løbet af ni måneder.

Adresse

Kofoeds Kælder
Frederiksborggade 1A (i gården)
1360 København K

Åbningstider

Mandag – onsdag fra kl. 8.00 – 15.30
Torsdag – fredag fra kl. 8.00 – 12.00
Lørdag og søndag er der lukket.

Følg Kofoeds Kælder på Facebook.

Kontakt Kofoeds Kælder

Teamleder, Kofoeds Kælder

Direkte nummer: 41 73 31 55

Mail: bentk@kofoedsskole.dk

Socialpædagog, Kofoeds Kælder

Direkte nummer: 41 73 31 72

Mail: pernillej@kofoedsskole.dk

Rundvisning i Kofoeds Kælder

Få en kort rundvisning i Kofoeds Kælder i videoen og se faciliteterne i vores mødested for unge hjemløse.

Kofoeds Skoles Klubværelser

Under Kofoeds Skoles Ungdomsboliger er 10 øvrige pladser for samme målgruppe som KSU – de såkaldte Klubværelser. Her bor beboerne i lejligheder og med mere begrænset pædagogisk støtte. Disse pladser er ligeledes tildelt efter Servicelovens § 110 og § 85.

Betaling
Kommunens opholdsbetaling i Klubværelserne (§ 85) er i 2023 på 4.117 kr. pr måned.
Beboerens egenbetaling (§ 110) er 96,71 kr. i døgnet.
Opholds- og egenbetaling reguleres årligt.

Rammer
Kofoeds Skoles Klubværelser fordeler sig på 2 adresser i København. Pladserne fordeler sig således:
Sofiegade – 6 pladser
Hedebygade – 4 pladser

Man får privat værelse og deler bad, toilet samt køkken og fællesområder med øvrige beboere.
Begge matrikler har fællesspisning én gang månedligt hvor der samtidig holdes fællesmøde (obligatorisk). Derudover indgår alle beboere i en rengøringsturnus.
Der er stof-, alkohol-, gæstepolitikker i begge matrikler. Vi bestræber os ligeledes i Kofoeds Skoles Klubværelser på at have et reglement der afspejler vores målgruppes behov for en normaliseret livsførelse under deres ophold hos os, samtidig med at overholde øvrig lovgivning. Brud på dette reglement kan medføre advarsler og i sidste ende en udskrivning af tilbuddet.

Pædagogisk personale
Klubværelserne har én socialpædagog tilknyttet samt én teamleder. Disse medarbejdere varetager samtidig driften af Kofoeds Kælder. Læs mere om Kofoeds Kælder længere nede på siden. Der er derfor kun pædagogisk personale til stede på Klubværelsernes matrikler få gange om ugen, og beboere i Klubværelserne skal ofte være indstillet på at have møder med deres kontaktpædagog i Kofoeds Kælder.

Rundvisning i Kofoeds Skoles Klubværelser

Få en kort rundvisning i Kofoeds Skoles Klubværelser i Hedebygade i videoen og se faciliteterne.

fuckinghjemløs.dk

Fuckinghjemløs.dk er et site, der skal hjælpe unge i København og omeng, som bliver udsat for hjemløshed.

Bag FUCKINGHJEMLØS.DK står Kofoeds Skole og Kofoeds Kælder, der er et kontaktsted for unge hjemløse i København. Initiativet er taget, for at unge, der bliver udsat for hjemløshed, bedre og hurtigere kan finde de tilbud, der passer til dem. Ambitionen er, at de på denne måde hurtigst muligt finder den rette vej ud af hjemløsheden, så de ikke skal ende permanent på gaden i en alt for ung alder.

Vedr. rettelser til fuckinghjemløs bedes I benytte mailadressen: info@fuckinghjemløs.dk

Spørgsmål ang. unge hjemløse

Har du spørgsmål omkring unge hjemløse – f.eks. empiriindsamling til din opgave eller lign. – så kontakt:

Socialpædagog, HNU

Direkte nummer: 41 73 30 08

Mail: susannen@kofoedsskole.dk