Lige siden begyndelsen i 1948 har det at lave sociale arrangementer på Kofoeds Skole i juletiden været en vigtig del af skolens sociale arbejde. For selvom julen normalt kaldes for hjerternes fest, er der mange af de mennesker, som kommer på Kofoeds Skoler landet over, for hvem julen er en hård tid. En tid forbundet med ensomhed, savn og mangel på socialt samvær. Netop derfor er de sociale julearrangementer, som afholdes på Kofoeds Skole, typisk af stor betydning for vores elever og danner ramme for meget relationsarbejde.

Rent finansielt er vi dog meget afhængige af hjælp udefra til at få denne slags arrangementer stablet på benene, da de ligger udover den normale drift. I 2016 blev det til både mindre arrangementer, såsom en juleklippedag og julebanko, og til større juleaftensarrangementer i både København og Aarhus, med sammenlagt over 500 deltagere. Alt sammen noget, som blev muliggjort ved hjælp af donationer fra private, fonde og erhverv.

Så fra alle os på Kofoeds Skole, vil vi gerne sige tusind tak til de mange, der var med til at gøre julen 2016 mindre udsat. Tak!