Kofoeds Skole
International

Udover skolerne i København, Aarhus, Aalborg og Nuuk, har vi har også datterskoler i Polen, Tjekkiet, Estland, Litauen, Armenien, Ukraine og Rumænien, som baserer deres arbejde på Kofoeds Skoles værdigrundlag og metode.

Formålet med datterskoler

Formålet med Kofoeds Skoles arbejde i Øst- og Centraleuropa er at yde et bidrag til at løse de sociale problemer, der er opstået efter kommunismens fald. Omvæltningerne har medført store sociale problemer, og efter systemskiftet er der brug for nye metoder i det sociale arbejde.

Med arbejdet ønsker vi også at yde et bidrag til, at de Øst- og Centraleuropæiske lande integreres i det europæiske fællesskab.

Sådan startede det

Baggrunden for Kofoeds Skoles arbejde i Øst- og Centraleuropa er en mangeårig kontakt mellem skolen og pædagogiske og sociale kredse i Polen. Kontakten går tilbage til tiden efter anden verdenskrig, hvor medarbejdere på Kofoeds Skole organiserede nødhjælp til Polen og derigennem kom i kontakt med polske socialarbejdere.

I slutningen af 80’erne blev kontakten genoptaget, og i 1997 udgav skolens forstander Jens Aage Bjørkøe en disputats på polsk om de kofoedske metoder. Samtidig så den første datterskole i Polen dagens lys.

Nye skoler opstår

Skolerne i udlandet opstår på baggrund af lokale ildsjæle og sociale aktører. Kofoeds Skole er med i flere internationale netværk og møder herigennem mange engagerede mennesker, og jævnligt opstår der en dialog om at oprette et projekt eller en ny Kofoeds Skole.

Når der etableres nye skoler eller projekter, bistår vi med råd og vejledning og superviserer lærerne.

Medarbejderne fra de internationale skoler inviteres løbende til hovedskolen i København for at udveksle erfaringer og diskutere socialt arbejde.

Samarbejde der nytter

Det er vores erfaring, at skolens metoder med succes kan overføres til andre lande og situationer.

Flere af de udenlandske skoler har påvirket lovgivningen for social indsats i deres lande. I Polen er der vedtaget en lov om aktivering af socialt udsatte, som i høj grad bygger på Kofoeds Skoles principper. I Litauen har skoen påvirket vilkårene for indsatte i fængsler, de kan deltage i aktiviteter på Kofoeds Skole, før de løslades.

Forskellige skoler – samme metode

Skolerne i udlandet er ikke kopier af Kofoeds Skole i København. Men de har samme udgangspunkt og formål: at hjælpe mennesker i gang igen, som er gået i stå eller hægtet af udviklingen, og som behøver nye kvalifikationer for at finde arbejde eller få et bedre og mere indholdsrigt liv.

Skolerne fungerer forskelligt, alt efter de lokale forhold. Nogle har mange pladser til hjemløse, andre er baseret på undervisning, atter andre har blot et enkelt værksted.

Organisering

Alle skoler er oprettet som selvejende institutioner med egne vedtægter, bestyrelser og budgetter. Skolerne er fra finansieret af nationale tilskud og som sådan integreret i landenes socialpolitik.

Mange af skolerne benytter sig i vid udstrækning af frivillig arbejdskraft.