Det sociale tilbud Kofoeds Skole har fået et nyt rygerum, som også er et kunstværk. Eller er det omvendt?
Kunstnerduoen Randi & Katrine står bag Københavns smukkeste rygerum, som er realiseret på baggrund af en donation fra Ny Carlsbergfondet.

Rygerummet/kunstværket er en 8 meter høj cigar, der er udformet med banderole, rullede blade af kobber og aske på toppen – samt skabt med indendørs rygefaciliteter som stole, bord og askebægere. Bag ’Kofoeds Cigar’ – som værket hurtigt blev døbt – står kunstnerduoen Randi & Katrine, der er kendt for at lave helhedsoplevelser, der bryder med normale tankemønstre og samtidig skaber funktioner og sociale rum. Og værkets placering på lige netop Kofoeds Skole, siger duoen:

”Kofoeds Skole ligger i kanten af Amagers gamle boligområder og industrikvarter, og så med den nye bebyggelse ned mod vandet. Vi synes at skolen skulle have synligt vartegn, der både rækker ud mod byen og skaber et socialt rum indadtil på skolen. Da vi blev opmærksomme på, hvordan rygerne manglede et sted kom ideen til cigaren, der placeret blandt områdets skorstene, kunne blive et rygende vartegn. Cigaren er altså både et billede på – og giver konkret rum til – rygningen.”
”Det var super vigtigt for os, at idéen ville vinde genklang på Kofoeds Skole. Det skulle jo ramme et sted hvor eleverne følte, at de var med på den humor der ligger i det, fremfor at de følte vi ville udstille dem fordi de ryger. Og den genklang føler vi der er”, siger Randi & Katrine om tankerne bag værket.

Spørgsmålet var så hvordan brugerne af Kofoeds Skole – der i daglig tale kaldes ’elever’ – ville tage imod det noget opsigtsvækkende og alternative rygested. For at inddrage skolens elever og lade dem komme til orde, indkaldt Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen, sammen med Randi & Katrine til et fællesmøde, hvor idéen blev præsenteret. Sidenhen har Randi & Katrine besøgt Kofoeds Skole adskillige gange i processen og talt med skolens elever, for på den måde at få mennesker, holdninger og kunst til at spille eller flyde sammen.
Resultatet er blevet medejerskab til kunsten og værket som helhed.

 

 

Det skæve og det smukke
Randi & Katrine taler med deres konkrete, sjove, skæve og lidt absurde kunst fint ind i Kofoeds Skoles rammer på en måde, som gør skolen levende, aktiv og samtidig smuk. Om det siger forstander Robert Olsen:
”Når man er på et socialt tilbud som Kofoeds Skole, så må man bare konstatere at der stadig er mange der ryger og at rygning ikke er borgernes største problem. I de senere år har mange rygere følt sig marginaliseret og rykket rundt med – og ikke mindst skubbet udenfor. Også her på Kofoeds Skole. Derfor er det vildt og dejligt at Randi og Katrine i samspil med vores elever har fået idéen til byens vel nok mest spektakulære rygerum. Randi & Katrine har arbejdet med form, indretning og udvikling af de ordinære rammer for hvad og hvordan man kan udforme f.eks. sociale tilbud – så der både er plads til det skæve og det smukke.’

’Kofoeds Cigar’ er realiseret på baggrund af en donation fra Ny Carlsbergfondet, som i projektets tidlige fase også foreslog Randi & Katrine til opgaven.
”Kofoeds Cigar er ikke bare høj cigarføring. Det er kunst, der med lige dele originalitet og ydmyghed tager stedet og dets brugere alvorligt. Randi & Katrine har en fantastisk, nærmest antropologisk tilgang til at arbejde sig ind på og gå i dialog med deres omgivelser. Netop den åbenhed og nysgerrighed er opskriften på et kunstværk, der er stærkt forankret i stedet, og som samtidig formår at give det et løft, æstetisk, funktionelt og ikke mindst socialt,” siger forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Et ømtåleligt emne

At tale om rygning kan sætte sindene i kog hos rigtig mange. For eksempel fik den netop afsluttede debat (2019) om forhøjede afgifter på cigaretter, bølgerne til atter at gå højere end nogensinde. For slet ikke at tale om debatten blandt sociale organisationer og brugerorganisationer, som var medvirkende årsag til at Rådet for Socialt Udsatte i november 2019 trådte tilbage. Rygning er i den grad stadig et følsomt emne og skaber debat stor set hver gang det bringes op. Også på Kofoeds Skole. Men forskellen er måske, at brugerne af Kofoeds Skole har andre problemer at slås med i livet:

”Andre sociale problemer fylder lang mere i hverdagen for borgeren f.eks. rusmiddelafhængighed, psykisk sygdom m.m. På Kofoeds Skole kender vi godt det faktum at rygning er det mindste problem”, siger forstander Robert Olsen.

 

Værket vil kunne opleves i Kofoeds Skoles gård fra mandag den 12. april. Indgang fra Nyrnberggade 1. Dørene vil være åbne fra kl. 8-20 både hverdage og weekend. Fra fredag den 9. maj vil der være åbent 8-15.30 på hverdage, hvor man både vil kunne se Kofoeds Cigar og høre om processen i en tilhørende video.

Alle skal være velkommen – også ikke-rygerne.

 

Download alle billederne som Zip-fil her.