Støt mennesker i udsatte positioner

Kofoeds Skole hjælper dagligt 4-500 mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet og som har ekstra udfordringer i form af hjemløshed, psykisk sygdom eller andre sociale udfordringer. Når du støtter Kofoeds Skole, støtter du udsatte og sårbare mennesker med mad, tag over hovedet, undervisning, rådgivning og arbejdstræning på et af vores værksteder .

Mobilepay

Du kan også vælge at indbetale via MobilePay på nummeret:

18803

Netbank

Du kan vælge at betale ved at overføre beløbet via netbank til følgende konto:

Reg. nr.: 9541
Kontonr.: 9118845

Hvordan hjælper vi?

0
Mennesker årligt
0
Daglige måltider
0
Herbergspladser
0
Undervisningstilbud
0
Værksteder

Det går din støtte til

Akut hjælp f.eks. i form af tøj og møbler

150 undervisningstilbud

Kofoeds Kælder for unge hjemløse

Hjælp til udsatte grønlændere

Afklaring og støtte til misbrugere

Bofællesskaber for udsatte unge

Optræning til arbejdsmarkedet

Netværk og nye fællesskaber

Styrket sundhed, kost og motion

Rådgivning og vejledning

Terapiforløb

Hjælp til jobsøgning

Sociale arrangementer og ferieophold

Fradragsregler

Kofoeds Skole er godkendt efter Ligningslovens § 8A.
Siden 2012 betyder nye skatteregler, at du kan trække hele dit samlede bidrag fra i skat. For 2020 er det højst 16.600 kroner.

Indberetningen foregår helt automatisk. Har du oplyst dit CPR-nummer til Kofoeds Skole, sørger vi for, at dine samlede bidrag bliver opgivet til SKAT.

Har vi ikke dit CPR-nummer, kan du skrive en e-mail til fundraising@kofoedsskole.dk eller ringe på 41 73 32 80.

Ifølge SKAT kan der gå tre til fire uger, inden vores indberetning kan ses i din skattemappe på www.skat.dk

Her kan du læse om SKATs regler for donationer til velgørende foreninger.

Støttekontingenter på 200 kr. om året er ikke fradragsberettiget og bliver derfor ikke indberettet til SKAT.

Alle oplysninger om såvel bidrag som CPR-nummer behandles fortroligt.

Spørgsmål?

Vi sidder altid klar til at svare på spørgsmål vedr. donationer til Kofoeds Skole.