150 kg affald på to timer

Den 23. marts samlede 45 frivillige affald ind på de grønne områder ved Holmbladsgade på Amager. På to timer blev der samlet over 150 kilo skrald. Det var det sociale tilbud Kofoeds Skole, der havde inviteret. Står det til brugerne af Kofoeds Skoles tilbud bliver det ikke sidste gang.

En grå og regnvåd torsdag formiddag blev til en strålende forårseftermiddag, da solen brød igennem skydækket. I gården på Kofoeds Skole på Amager bredte smilene sig i den flok på ca. 45 mennesker, der var mødt op for at samle affald. Solens stråler reflekteredes af de karakteristiske kobberplader på kunstværket Kofoeds Cigar og faldt på de ventende affaldsjægere – en blanding af mennesker der deltager i Kofoeds Skoles tilbud, medarbejdere og naboer.

Under vejledning af forstander på Kofoeds Skole, Robert Olsen, og værkstedsleder Marianne Thejls, blev der udleveret plastposer, handsker og affaldstænger. I små grupper begav flokken sig ud på ruter langs de grønne områder i Amager Øst – Prags Boulevard, Kløvermarken, Amagerbanen og Jenagade. Målet var, at befri buske, krat og plæner for henkastet affald.

Ideen kom fra Kofoeds Skoles brugere

Dame samler affald på Amager som en del af affaldsindsamling på Kofoeds Skole

Det er første gang Kofoeds Skole har samlet affald ind. Ideen kom fra en af det sociale tilbuds brugere.

“Jeg spurgte, hvorfor vi ikke deltog sidste år. Det synes jeg jo godt vi kunne. Der er mange, der har sådan en affaldsuge og der ligger så meget affald her på Amager. Så aftalte jeg med Robert at dét skulle vi arbejde hen imod.” fortæller Rebekka, der kommer på Kofoeds Skole nogle gange om ugen. “Jeg var da nervøs for, at der så slet ikke ville komme nogen og deltage. Men det gjorde der jo. Det er jeg meget glad for.”

Det ligger måske ikke lige for, at en organisation, der arbejder med nogle af samfundets mest udsatte mennesker, skal samle skrald i lokalområdet. Men for værkstedsleder Marianne Thejls giver det god mening. “Bæredygtig adfærd og levevis er en integreret del af det pædagogiske arbejde på Kofoeds Skole. At deltage i Affaldsindsamlingen og vise, at vi alle kan være med til at gøre en forskel lokalt, er en naturlig forlængelse af det arbejde. Det hænger godt sammen med at vi skal til at have en genbrugsplads på vores område” siger Marianne Thejls. “Og så er det megafedt at lave noget sammen. På tværs af værksteder og sammen med vores naboer. Jeg havde slet ikke forventet at vi ville samle så meget!”

Affaldsjæger på 7 år

Dreng på vægt samlede 10,8 kg affald til affaldsindsamling i Amager Øst

I løbet af to timer blev der samlet alt fra cigaretskodder til cykellåse. Buske og grøfter blev pertentligt plukket for plastposer og papir. Fyldte affaldsposer blev kørt til Kofoeds Skole på ladcykel og nye tomme poser kørt retur. Ved dagens afslutningen viste den store vægt ved Kofoeds Cigar et samlet resultat på 158,7 kg!

Dagens mest effektive skraldesamler blev Ludvig på 7 år, som deltog sammen med sin mormor. Ludvig samlede hele 10,8 kg skrald. En bedrift der blev belønnet med klapsalver, slik og et fint diplom underskrevet af forstanderen selv. Humøret var højt og over en kop kaffe ønskede forstander Robert Olsen, tak for indsatsen til alle der deltog i at samle affald på Amager.

”På Kofoeds Skole kan vi godt lide, at passe på tingene. Det er en vigtig opgave – at passe på hinanden og at passe på vores miljø – f.eks. ved at reducere skrald i naturen. Når vi har den samtale, så er der nogen der bliver bekymret for om vi kan få alle med på vognen. Det vil vi gerne vise, at vi kan. Vi skal og vil tage vores del af ansvaret.” uddyber Robert Olsen.

Kofoeds Skoles affaldsindsamling på Amager var en del af Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling. Kofoeds Skole regner med at deltage i affaldsindsamlingen igen i 2024.

Foto: Hasse Borg Søegren