Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte mennesker?
Lige nu søger Kofoeds Skole i København en advokat til retshjælp 3 timer om ugen.

Kofoeds Skole er et tilbud for mennesker, der vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Vores opgave er at bidrage til at finde vej til et mere aktivt liv, hvad enten det betyder om at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller på andre måder, at øge livskvaliteten.

Kofoeds Skole tilbyder den enkelte en lang række muligheder. Skolen har blandt andet ansat socialrådgivere, pædagoger og konsulenter, (advokat, læge, psykolog, psykiatrisk konsulent) til tilbyde skolens elever specialiseret socialfaglig rådgivning. Herudover udbydes der en bred vifte af undervisning og deltagelse i forskellige arbejdsfællesskaber.

 

Arbejdsopgaver

  • Indgå i skolens tilbud om retshjælp og vejledning mv. om fri proces i henhold til retsplejelovgivningen, samt anden retshjælp. Især er der sager inden for områderne familieret, lejeret, strafferet og gæld.
  • Stå til rådighed for rådgivning af Kofoeds Skole elever. Den første samtale vil som oftest være uden advokatens forudgående kendskab til eleven eller samtaleemne.
  • Stå til rådighed for elever efter henvisning fra skolens øvrige medarbejdere.
  • Tilbyde faglig sparring til medarbejdere på Kofoeds Skole. Det kan være i form af sparring på enkeltsager eller i forhold til samarbejde med elever med juridiske problemer.
  • Deltage efter nærmere aftale i erfaringsudveksling og fælles vidensopbygning med skolens øvrige konsulenter.
  • Udarbejdelse af en notits til Kofoeds Skoles årsrapport om konsulentens arbejdsområde, samt afrapportering til brug for Civilstyrelsens behandling af økonomisk tilskud til retshjælpen.

Det er en fordel hvis du har:

  • Indgående kendskab til gruppen af socialt udsatte borgeres sammensatte juridiske problemstillinger.
  • Evne til at skabe en tillidsfuld og professionel relation, hvor du evner at formidle den juridiske proces klart til eleven.
  • Erfaring med at arbejde tværfagligt omkring den enkelte borger.
  • Gerne praksiserfaring fra anden retshjælp.

 

Ansættelsesforhold mv.

Tiltrædelse gerne fra medio august 2020. Stillingen er på 3 timer ugentlig. Hvervet skal varetages om formiddagen eller tidligt om eftermiddagen.

Justitsministeriet har godkendt Kofoeds Skoles Retshjælp som tilskudsberettiget og advokathonoraret udgør i 2020 91.300 kroner.

 

Søg stillingen her

Ansøgningsfristen er mandag den 12. juni 2020.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Marie Louise Damgaard, tlf. 41733038, og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler i uge 25 eller efter aftale.