Unge hjemløse

På Kofoeds Skole har vi botilbud og kontaktsted for unge, der er udsat for hjemløshed. Vi råder over i alt 45 døgnpladser for udsatte unge, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen. Døgnpladserne er forankrede i Servicelovens §110 og §85.

Vort primære fokus er den indsats, der skal til for at de unge bliver i egen bolig, når de flytter i en sådan. Vi arbejder med bo-træning, en aktiv og meningsfuld hverdag og netværk. Vi vil derudover være behjælpelige med at bistå beboerne i at blive afklarede med uddannelse el. lign.

Målgruppen
Ungdomsboligerne i Kofoeds Skoles regi er for unge mellem 18 og 30 år. De unge oplever at have forskellige sociale og psykiske problemstillinger, som gør det svært for dem at leve et almindeligt ungdomsliv.

En aktiv hverdag
På KSU støtter vi de unge med at finde deres retning og lægger vægt på, at de skal have en aktiv hverdag med uddannelse, erhvervsarbejde eller anden aktivering. Vi tilrettelægger indholdet i dagligdagen med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov.

Kontakt

Socialrådgiver
Frey Sonne
tlf.: 41 73 30 02
mail: freys@kofoedsskole.dk

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger består af fire villaer på Amager for unge, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen og lære at begå sig i egen bolig.

I Kofoeds Skoles Ungdomsboliger kan unge hjemløse komme igennem det lange seje træk, det ofte er, at få sit liv tilbage på skinner efter at have oplevet hjemløshed og andre sociale problemer.

Vægt på en aktiv hverdag
Alle botilbuddene lægger vægt på, at de unge skal have en aktiv hverdag med undervisning eller aktivering uden for huset, for eksempel på Kofoeds Skole. Vi tilrettelægger indholdet i dagligdagen med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov.

I samarbejde mellem beboer, kontaktpædagog og vores socialrådgiver udarbejder vi en udviklingsplan for den unges ophold og udslusning fra bofællesskabet frem mod et bedre liv.

Boliger til 18-30 årige med psykosociale problemer
Ungdomsboligerne i Kofoeds Skoles regi er for unge mellem 18-30 år med psykosociale problemer. De unge har forskellige sociale og psykiske problemer, som gør det svært at leve et almindeligt ungdomsliv. Mange af dem er hjemløse. Andre er mentalt hjemløse, hvor de slås med andre problemer end fattigdom og et manglende sted at bo. De har ikke noget sted at høre til eller noget netværk.

De unge har for det meste ingen eller kun ringe erhvervserfaring. De har svært ved at følge ordinære uddannelsesforløb og er vanskelige at aktivere. De er uafklarede med hensyn til fremtiden, har svært ved at strukturere dagen og mangler socialt netværk.

Kontakt

Teamleder (Badensgade 45 & Thingvalla Allé 21)
Lotte Keng
tlf.: 41 73 30 16
mail: lottek@kofoedsskole.dk

Teamleder (Peder Lykkes Vej 33 & 45)
Lone M. Jensen
tlf.: 41 73 30 22
mail: lonej@kofoedsskole.dk

For visitation kontakt:

Socialrådgiver
Frey Sonne
tlf.: 41 73 30 02
mail: freys@kofoedsskole.dk

Kofoeds Kælder

Kofoeds Kælder er er et kontaktsted for alle mellem 18 og 29 år, som ikke har noget sted at bo. Det kan være alt fra dig, der sover på gaden, til dig, der låner din vens sofa på tredje måned.

I Kofoeds Kælder får du:
# 100% anonymitet
# En at snakke med
# Noget at spise, et bad og rent tøj
# Adgang til internet
# Opladning af mobil
# Mulighed for kontakt til Hjemløseenheden KBH

På sigt kan vi også støtte dig i kontakten med det offentlige og i samarbejde hjælpe dig videre hen imod dit eget sted at bo.

Kofoeds Kælder er en del af Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, hvor socialt udsatte unge kan få botræning og pædagogisk støtte.

Hver 5. hjemløs er mellem 18 og 24 år
Unge under 30 år er den gruppe af hjemløse, der vokser hurtigst. Men de unge ser ikke sig selv som hjemløse og opsøger ikke de eksisterende hjælpetilbud. Derfor har Kofoeds Skole indrettet Kofoeds Kælder som kontaktsted for hjemløse unge i et forsøg på at skabe en sammenhængende indsats, der skal bringe dem ud af hjemløsheden.

Hjemløsheden i København er stigende, og 95 procent af tilgangen til gruppen af hjemløse er unge mellem 18 og 24 år. I 2009 var 10 procent af de hjemløse i hovedstaden unge mellem 18 og 24 år. I 2011 udgjorde den samme aldersgruppe 15 procent af samtlige hjemløse. Unge hjemløse har oftest massive og komplekse sociale problemer. Mange er i forvejen kendt af børne- og ungdomsforvaltningen, og har haft problemer i deres opvækstmiljø og lever med misbrug og psykiske problemer.

Unge hjemløse søger sjældent hjælp i de traditionelle herberger og sociale tilbud til hjemløse. Og hvor ældre hjemløse er nemme at identificere i gadebilledet, er det stik modsat med de unge. De ser ud som de fleste andre, sover hos venner og bekendte og mener ofte, at de ikke har brug for hjælp. Alle erfaringer viser, at jo længere tid man er hjemløs, jo større er sandsynligheden for, at tilstanden bliver permanent.

Kofoeds Kælder har adresse i Frederiksborggade 1A, ved Kultorvet i København. Her vil de unge i første omgang kunne få basal hjælp, som noget at spise, vask af tøj, bad, adgang til Internet og opladning af mobiltelefon. Herudover vil kælderens medarbejdere supplere med samtaler og støtte – f.eks. til at genskabe kontakt med familie, venner, hjemkommune og andre myndigheder.

Når den fornødne gensidige tillid er opbygget, har kælderen 10 klubværelser, hvor nogle vil kunne bo, mens der arbejdes på at etablere en social handleplan for den enkelte. Et led i en handleplan kan være, at den unge flytter ind i en af Kofoeds Skoles ungdomsboliger, hvor de kan få botræning og hjælp og støtte til at bearbejde misbrug og andre problemer og finde deres retning i forhold til uddannelse eller arbejde.

På årsbasis forventer Kofoeds Kælder at komme i kontakt med 50-100 unge hjemløse under 30 år, og at to tredjedele af de unge, som det lykkes at få ind i projektet, vil komme ud af hjemløsesituationen i løbet af ni måneder.

Kontakt

Kofoeds Kælder
Frederiksborggade 1A
1360 København K (ved Kultorvet)

Teamleder
Bent Kristensen
tlf.: 41 73 31 55
email: bentk@kofoedsskole.dk

Socialpædagog
Pernille Jacobsen
tlf.: 41733172
email: pernillej@kofoedsskole.dk

Åbningstider

Mandag – onsdag fra kl. 8.00 – 15.30
Torsdag – fredag fra kl. 8.00 – 12.00
Lørdag og søndag er der lukket.

Følg Kofoeds Kælder på Facebook her.

fuckinghjemløs.dk

Fuckinghjemløs.dk er et site, der skal hjælpe unge i København og omeng, som bliver udsat for hjemløshed.

Bag FUCKINGHJEMLØS.DK står Kofoeds Skole og Kofoeds Kælder, der er et kontaktsted for unge hjemløse i København. Initiativet er taget, for at unge, der bliver udsat for hjemløshed, bedre og hurtigere kan finde de tilbud, der passer til dem. Ambitionen er, at de på denne måde hurtigst muligt finder den rette vej ud af hjemløsheden, så de ikke skal ende permanent på gaden i en alt for ung alder.

Vedr. rettelser til fuckinghjemløs bedes I benytte mailadressen: info@fuckinghjemløs.dk

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til henvende dig i ‘Kofoeds Kant’ eller ringe og høre mere om vores tilbud.
Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.00 og fredag fra kl. 9.30 – 13.00.