TAK!

Vi glæder os til at se dig/jer til støttebanko
på Kofoeds Skole torsdag den 29. november.
Dørene åbnes kl. 18.30 og der kan købes ekstra
spilleplader samt kaffe, the, vand og kage.