Kofoeds Skole i Aarhus søger en pædagogisk værkstedsmedarbejder med særlige kompetencer inden for træområdet og bygningsvedligeholdelse. En medarbejder, der kan arbejde i et pædagogisk arbejdsfelt med vækst og udvikling af vores elever. Og som kan arbejde tværfagligt og ønsker at være medspiller på et hold med høj faglig viden og en medmenneskelig tilgang til vores elever.
Stillingen er en fuldtidsstilling med opstart fra den 1. august 2018 eller snarest herefter.
Kofoeds Skole i Aarhus arbejder med aktivering af socialt udsatte grupper gennem hjælp til selvhjælp og via tilbud om undervisning, værkstedsarbejde og rådgivning.
Der arbejdes ud fra den enkelte elevs formål med målstyring og succeskriterier og det forventes, at alle medarbejdere kan bidrage til udvikling og evaluering af eleverne og skolen.
Arbejdet omfatter i samarbejde med skolens elever bl.a.: 
 • Idéudvikling og produktion af brugskunst og træhåndværk.
 • Udførelse af bestillingsopgaver.
 • Reparationsopgaver og indretningsopgaver.
 • Vedligeholdelse af skolens lokaler og inventar, bygger nye møbler og male vægge og træværk.
 • Intern og ekstern samarbejde om produktudvikling, produktion, PR og salg af skolens produkter.
 • Viceværtopgaver.
 • Tilrettelæggelse af store og små opgaver sammen med mange forskellige faglige sociale og personlige kompetencer.
Vi forventer, at du: 
 • Har erfaring med og idéer til produktion af kunsthåndværk i træ.
 • Har en kreativ tilgang til idéudvikling, produktion, salg og tværfagligt samarbejde.
 • Har erfaring med gennemførelse af praktiske opgaver og koordinering af interne opgaver i samarbejde med medarbejdere og elever.
 • Har en pædagogisk uddannelse/erfaring.
 • Har en håndværksmæssig uddannelse/erfaring og en baggrund som tømrer eller lignende.
 • Har arbejdserfaring med Kofoeds Skoles målgruppe – sårbare udsatte voksne.
 • Er god til at tage initiativ og motivere eleverne ind i dette.
 • Er god til at styre processer lige meget, hvor de foregår.
 • Kan sige de ting du ser både ift. elever og dine kollegaer.
 • Vil udvikle dig fagligt og personligt.
 Ansættelsesforhold mv. 
Tiltrædelse gerne den 1. august 2018. Stillingen er på 37 timer og arbejdstiden ligger fortrinsvis i dagtimerne på hverdage.
Ansættelsen sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer på Det Statslige Område (OAO-S), samt enten Organisationsaftale for Værkstedsassistenter og værkstedsledere på Kofoeds Skole eller Organisationsaftale for medarbejdere med socialpædagogiske elevrelaterede opgaver på Kofoeds Skole.
 Kontakt
Læs om Kofoeds Skole i Aarhus på www.kofoedsskole.dk/aarhus eller på deres Facebook-side.
Nærmere oplysninger fås hos forstander Michael Alber på tlf.: 23 43 63 32 eller personalechef Bente Fasmer, tlf.: 41 73 32 69.
Ansøgningsfrist er 21. juni og vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 25. juni 2018.
Ansøgning