Ønsker du at gøre en forskel for udsatte mennesker?
Er du humoristisk og produktiv?
Brænder du for at hjælpe mennesker, så livet bliver lettere at mestre?
Så vil du trives i vores team, som vores nye kollega!

Bliv en del af et stærkt team

Kofoeds Skole Aalborg – Neriusaaq –  har siden år 2000 arbejdet målrettet og inkluderende med udsatte borgere, herunder borgere med grønlandsk baggrund.
Sammen med en teamleder og 3 kollegaer udgør du Kofoeds Skole Aalborg. Som socialrådgiver får du et selvstændigt arbejde, men skal samtidig orientere dig indadtil i teamet og udadtil til relevante eksterne aktører. Du bliver tovholder for forskellige elever og får således mulighed for dels individrettede forløb, dels generelle serviceydelser som råd og vejledning.
Kofoeds Skole Aalborg arbejder ud fra grundprincippet om ”Hjælp til selvhjælp” og vi har et
tæt samarbejde med Aalborg Kommune omkring det sociale arbejde relateret til målgruppen og tilbyder i den forbindelse:
 • Frivillig social aktivering.
 • Omsorg.
 • Socialrådgivning.
Da professionel socialrådgivning er en essentiel grundpille i Kofoeds Skoles tilbud, bliver socialrådgiverens rolle særdeles vigtig for, at tilbuddet bliver nyttigt, effektivt og meningsfuldt og således en vigtig forudsætning for, at skolens elever får effekt af tilbuddet.
Kofoeds Skole er en selvejende institution med 100 medarbejdere, som tilbyder hjælp til selvhjælp til voksne ledige. Vi har ca. 4.000 elever årligt og har, ud over hovedskolen i København, også afdelinger i Aarhus og Aalborg. Vi er et tilbud til mennesker, som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Vi har et stort udbud af rådgivning, undervisning, værkstedsfag og projekter.
Resultatorienteret faglighed og samarbejde 
Det er vigtigt for teamet og skolens elever, at du er fleksibel, målrettet, resultatorienteret og formår at fornemme, vurdere og skønne elevernes behov.
Som uddannet socialrådgiver på Kofoeds Skole Aalborg, er du alene i dit fagfelt og skal derfor være selvsikker og fagligt velfunderet.
En arbejdsdag med mange opgaver og høj kompleksitet kræver blandt andet: 
 • Evnen til at planlægge aktiviteter under hensyn til mulige skiftende omstændigheder.
 • Indgående kendskab til lovgivningen og en opsøgende evne til at opdatere viden indenfor feltet.
 • Kan kommunikere med alle typer mennesker.
 • Evner at vurdere, prioritere og foretage faglige skøn i arbejdets tilrettelæggelse.
 • Og særligt, at mestre den gode stemning og det gode humør.
Nødvendige personlige kompetencer  
 • Du er en ildsjæl, der brænder for menneske arbejdet.
 • Du er et positivt menneske, der ser muligheder.
 • Du er god til at håndtere kritik og er nysgerrig på at lære meget mere.
 • Du kan bevare overblik, struktur og systematik i arbejdet.
Vi tilbyder 
En arbejdsplads, hvor vi er stærkt orienteret omkring Det velfungerende team, og sætter således store kræfter ind i forhold til at bevare og udvikle den sociale kapital.
Tillid, samarbejde og retfærdighed er blandt de styrende elementer i vores fortolkning af det gode arbejdsmiljø.
Vil du vide mere 
Vi forventer, at du har sat dig ind i vores opgaver, organisation, vigtigste samarbejdspartnere forud for en evt. samtale. Du kan læse mere om Kofoeds Skole Aalborg her: www.kofoedsskole.dk/aalborg
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte teamleder Laila Betina Jensen på tlf.: 41733060, og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på tlf.: 41733269.
Ansættelsesforhold mv. 
Ansættelsen er et vikariat som socialrådgiver – foreløbig i frem til den 20. september 2019 –  med tiltrædelse hurtigst mulig og gerne fra 1. april 2019. Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO-fællesoverenskomsten), samt Organisationsaftale for socialrådgivere i Staten.

Søg stillingen her

Ansøgningsfrist:

04-03-2019

Arbejdssted:
Ågade 23, 9000 Aalborg
Vi regner med at holde ansættelsessamtaler mandag den 14. marts 2019.