BLIV ELEV

Og hjælp dig selv videre i livet

 

Kofoeds Skole er et tilbud for mennesker, som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Vores opgave er at gøre det mere overskueligt at finde vej til et mere aktivt liv, hvad enten det handler om at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller at få mere indhold i hverdagen.

Læs mere om Kofoeds Skoles mange tilbud her.

Det er gratis at være elev
Du kan gå på skolen samtidig med at du modtager sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension eller anden offentlig forsørgelse. Dog ikke Statens Uddannelsesstøtte.

En hverdag, der passer dig
Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb til dig, som har brug for støtte til at udvikle dig fagligt, socialt og personligt. Vi tilbyder også rådgivning, praktisk hjælp og ikke mindst socialt samvær.

Du kan blive indskrevet som elev i ‘Kofoeds Kant’ i tidsrummet:
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 9-15
Tirsdag og fredag fra kl. 9-13

Hvem kan blive elev?

Kofoeds Skole er for mennesker i en udsat position. I praksis vil det sige, at mennesker mellem 18 og 65, som er uden for arbejdsmarkedet kan blive elever på Kofoeds Skole.

Skolens målgruppe er således:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Mennesker på integrationsydelser
 • Mennesker på førtidspension
 • Mennesker på arbejdsløshedsdagpenge
 • Mennesker på sygedagpenge
 • Mennesker på ledighedsydelse
 • Hjemløse uden arbejde
 • Alle unge over 18 år, som er arbejdsledige og/eller hjemløse (på ungeydelse)
 • Efterlønsmodtagere, som har sociale problemer, f.eks. misbrug og psykiske lidelser
 • Borgere uden offentlig forsørgelse, som har mistet retten til dagpenge
 • Uanset forsørgelse, mennesker, som henvises fra myndigheder og offentlige institutioner for mennesker med sociale vanskeligheder eller en særlig belastet livssituation, f.eks. asylansøgere
 • Mennesker, som forsørges af samlevende eller ægtefælle, og som har åbenlyse sociale vanskeligheder, og hvor parrets økonomi ikke på anden vis kan forbedres
 • Folkepensionister, som har økonomiske vanskeligheder på grund af reduceret pension og som ikke har anden indkomst og som er henvist til private institutioner. Denne gruppe kan kun få adgang til tøjdepotet samt frivillig 65+ tilbud, i fald de har været elever op til overgangen til folkepension.

Kofoeds Skole skal se til at den almindelige danske lovgivning er gældende for de personer, der indskrives.

Følgende grupper kan ikke indskrives som elever på Kofoeds Skole:

 • Mennesker, som ikke har legalt ophold i landet
 • EU statsborgere på et turistophold (1- 6 måneders ophold), da de er at betragte som turister. Det samme gælder indehavere af Green Card
 • Mennesker uden forsørgelse, som ikke har sociale vanskeligheder (dvs. tilvalgt ledighed)
 • Mennesker med lønindkomst eller som er på SU

HENT MATERIALE

Værksteder og undervisning

Som elev på Kofoeds Skolen kan du følge et stort udbud af undervisning, værkstedsfag og projekter. Du har mulighed for at komme i arbejdstræning, få afklaret jobønsker og få hjælp til personlig udvikling.

Du kan vælge mellem 11 forskellige værksteder og mere end 100 forskellige undervisningstilbud.

Læs mere om vores værksteder og undervisningstilbud her.

Råd & vejledning

Kofoeds Skole tilbyder også hjælp og støtte gennem: socialrådgivere, advokatvagt, familierådgiver, psykologisk rådgiver, misbrugskonsulenter og meget andet.

Læs mere om vores Modtagelse- og Rådgivning her.

Måske er Kofoeds Skole noget for dig?

Spørgsmål?

Telefon: 32 68 02 00
E-mail: ks@kofoedsskole.dk

Du er velkommen til henvende dig i ‘Kofoeds Kant’ eller ringe og høre mere om dine muligheder.
Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 9.00 – 15.00 og fredag fra kl. 9.30 – 13.00.