En alsidig socialrådgiver søges til Kofoeds Skoles Modtagelsesenhed

Vil du være med til at gøre en forskel for socialt udsatte mennesker?
Vi søger en engageret og professionel socialrådgiver til en fast stilling i Modtagelsen på Kofoeds Skole.
Kofoeds Skole er en dynamisk arbejdsplads, med fokus på udvikling af det sociale arbejde og en progressiv aktør på den sociale arena.
Vi arbejder ud fra grundprincippet om ”Hjælp til selvhjælp” og arbejder bredt inden for det sociale og beskæftigelsesrettede felt. Vores målgruppe er socialt udsatte ledige.
Sammen med en teamleder og 13 kollegaer udgør du Kofoeds Skoles Modtagelse. Vi ønsker en socialrådgiver, som er rummelig og empatisk og som har lyst til at være del af et dynamisk og engageret team. Vi tilstræber at afdelingen har en faglig bredde, således vi kan imødekomme de meget forskelligartede sociale problematikker, vi møder. Vi forventer derfor, at du er opdateret på lovgivningen inden for både social- og beskæftigelsesområdet og at du har en bred erfaring inden for målgruppen af socialt udsatte.
Kofoeds Skole er en selvejende institution med 110 medarbejdere, som tilbyder hjælp til selvhjælp til voksne ledige. Vi har ca. 4.000 elever årligt og har, ud over hovedskolen i København, også afdelinger i Aarhus og Aalborg. Vi tilbyder rådgivning, undervisning, værkstedslære, økonomisk nødhjælp og meget mere for mange forskellige mennesker.

Arbejdsopgaver

 • Modtagelse og introduktion af nye elever til Kofoeds Skole.
 • Generel socialrådgivning til skolens elever, særligt på det sociale og beskæftigelsesfaglige område.
 • Bisidderopgaver.
 • Tværfagligt samarbejde og opstilling af mål og delmål for den enkeltes forløb, herunder tværfaglig sparring med skolens øvrige ansatte.
 • Deltagelse i det sociale rum Kofoeds Kant, herunder afvikling af gå-hjem møder for samarbejdspartnere, FredagsKant for eleverne og andre løbende aktiviteter med et socialt sigte.

Profil 

Det er en fordel hvis du har erfaringer med 
 • Borgere med problemstillinger inden for psykiatri og misbrug.
 • Socialrådgivning i et beskæftigelsesrettet perspektiv.
 • Dannelse af bæredygtige relationer.
 • Systematisk sagsbehandling, dokumentation og skriftlighed.
Faglige 
 • Uddannet socialrådgiver, gerne med erfaring.
Personlige  
 • Du kan bevare overblik, struktur og systematik i arbejdet.
 • Du evner at arbejde ud fra en anerkendende tilgang, med udvikling for øje.
 • Du trives med tværfagligt samarbejde.
 • Du ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Du kan varetage din rolle som socialrådgiver i uformelle rammer.

Ansættelsesforhold mv. 

Ansættelsen er en fast stilling som socialrådgiver med tiltrædelse den 1. december 2018. Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO-fællesoverenskomsten), samt Organisationsaftalefor socialrådgivere i Staten af 26. juni 2009.

Kontakt  

Læs mere om Kofoeds Skole på www.kofoedsskole.dk . Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Marie Louise Damgaard, tlf. 41733038, og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.
Ansøgningsfristen er 21. oktober 2018.
Vi forventer at holde samtaler torsdag den 25. oktober 2018.

Søg stillingen her.